Nebude on jinakší, by ho v stoupě zopichal.
(české rčení)