Na svatou Kateřinu nemá běžet žádný kolovrátek,
kolo od vozu ani mlýnské kolo.
(německá pověra)