Kde stojí dráb, otáčí se mlýn ztěžka.
(německé přísloví)