Žena, která nemá děti, je mlýn bez kola,
je kostel bez oltáře, kožešina bez srsti.
(rumunské přísloví)