Když mlynář nemluví o mouce, tak mluví o pytlích.
(německé přísloví)