Osel nemá hrát na loutnu,
má nosit pytle do mlýna.
(německé přísloví)