Nelze být zároveň u pece a ve mlýně.
(holandské přísloví)