V období hladu se prodá tolik otrub, kolik mouky.
(italské přísloví)