Vodu, která uplynula,
mlynáři nepouštějí na mlýn.
(české přísloví)

Odrážkův, Růžový mlýn; Pinke Mühle

Odrážkův, Růžový mlýn; Pinke Mühle
31
Hvozd
798 55
Prostějov
Hvozd u Konice
49° 38' 40.7'', 16° 53' 37.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Areál mlýna se skládá z objektu mlýna s mlýnicí, výměny s kolnou, stodoly, chlévů a vodních staveb v okolí. Nejstarší zmínka o mlýnu je ze 17. století. V roce 1740 mlýn pravděpodobně vyhořel, protože byl prodán dle archivních pramenů jako "spáleny mlýn". Odražkův je dnes nazýván podle rodu posledních mlynářů hospodařících na mlýně. Počátkem 20. století se změnila technologie mletí obilí . Dvě "česká složení" poháněná dvěma vodními koly, nahradila jedna mlecí stolice, krupník a pomocné stroje, to vše již pohánělo jedno vodní kolo.V této podobě mlýn pracoval do období 2. sv. války.
Mlýn se nachází západně od Obce Hvozd, směr Milkov.
Špraněk
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Nejstarší zmínka o mlýnu je z 16 století. V místě kde mlýn stojí procházela podél potoka Špranku stará kupecká stezka od Javoříčka, kolem Zkamenělého zámku, poté k mlýnu ,přes mokřady a dále kolem kopce Průchodnice, kde dle pověsti žije hejkal s hejkalkou kteří utancovali pár nebohých pocestných k smrti. Dnes jsou průchodnice významnou přírodní památkou se sídlištěm netopýrů. Těsně nad mlýnem je rybník a nad ním mokřiny, dodnes se tam říka na Andělíčkách k nimž se váží mnohé pověsti... Tamní prameny podmáčely zem a daly vzniknout močálům které se staly hrobem "neopatrných ". Později byly po svedeny k rybníku pro pohon vodních kol. Jednou když zemřel mlynář, také včelař , a vynášeli jej ze mlýna na hvozdecký hřbitov, tak jeho včely vylétly z úlů a letěly nad smutečním průvodem až do obce.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V r. 1740 pravděpodobně vyhořel.

1768 - Jan Marek, mlynář ve Hvozdě (MZA, Bohuslavice u Konice 8739, sn. 340) (mGh)

1779 - Poles Pavel, mlynář ve Hvozdě (MZA, Bohuslavice u Konice 8739, sn. 155) (mGh)

1781 - Odrážka Tadeáš, mlynář ve Hvozdě čp. 31 (MZA, Bohuslavice u Konice 8739, sn. 375)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1930 Richard Odrážka

Provoz zemědělského mlýna byl uzavřen po r. 1961 (RR).

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Marek
 • Poles
 • Odrážka
 • Švarc

Historie mlýna také obsahuje:

1768 - Jan Marek

1779 - Poles Pavel

1781 - Odrážka Tadeáš

1930 Richard Odrážka

2022 Petr Švarc

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Dvoukřídlými dveřmi se vchází přímo do mlýnice. Vpravo za vstupem jsou dveře do světnice a dále za nimi je spížní skříň, krbeček a vstup do černé kuchyně. V patře nad těmito místnostmi, které zabírají jednu třetinu pudorysu mlýna se nachazi jeden velky obytný pokoj s kachlovymi kamny tzv. "parádní" vybudovaný z původní šalandy a komory.Ve zbylých dvou třetinách pudorysu je mlýnice se zachovanou mlýnskou hranicí a mlecími stroji.
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • drobné sakrální památky
   • vrata, brána
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • krov
   • topeniště, kamna, pec
   • černá kuchyně
   • krbeček
   • dveře
   • historický mobiliář
   • existující torzo obyčejného složení
   • existující umělecké složení
   Suterén: Mlynská hranice, paleční kolo s převody a horní transmise. Násypka do korečkového výtahu.
   Mlecí podlaha:Loupačka s odsáváním do podstřeší, mlecí jednopárová stolice, dva původní pískovcové kameny.
   Zanáška: Hranolový vysévač moučný a váha.
   Porstřeší: Zásobníky pro stolici a loupačku, hranolový vysévač čistírenský, trier , horní transmise, hlavy výtahů, ventilátor a separace od loupačky.
   VýrobceLeopold Kašpar, Velké Senice u Olomouce
   VýrobceLeopold Kašpar, Velké Senice u Olomouce
   Na mlynské hranici jsou dodnes vidět stopy po původním vybavení dvou obyčejných složení. Jde o prostupy pro hřídele v podlaze a náznak kruhu kde se nacházely luby. Dochoval se jeden pár pískovcových kamenů.
   Počátkem 20. století byla změněna technologie mletí obilí.
   Dochovaný
   • stoupa
   Zachováno torzo, nutno zrekonstruovat.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • rybník
   • akumulační nádržka
   • odtokový kanál
   • lednice
   Voda je nadržená v rybníku kam přitéká náhonem z potoka Špraněk a z bezejmenného prítoku od Otročkova, někdy zvaného Otročkovský potůček. Dale propustkem v hrázi rybníka do vyrovnávací nádržky a dalším propustkrm pod komunikací do náhonu a na vantroky. Potom přes vodní kolo do odpadním kanálemse vrací zpět do potoka Špraněk.
   V současné době je opravena lednice a náhon. Propustky na hrázi rybníka a stavidla jsou ve fázi projektové dokumentace podle výkresů z roku 1932. Vantroky a vodní kolo zatím nejsou.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 2 x 0,065 m3/s, spád obou 5,3 m, výkon 2 x 3 HP
   Podle dochované projektové dokumentace z roku 1932, jenž se našla v Okresním archivu v Prostějově, má mít kolo průměr 4.2 metrů a šířku 0.8 metrů.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 2 x 0,065 m3/s, spád obou 5,3 m, výkon 2 x 3 HP
   Podle dochované projektové dokumentace z roku 1932, jenž se našla v Okresním archivu v Prostějově, má mít kolo průměr 4.2 metrů a šířku 0.8 metrů.
   Typnaftový motor
   StavDochovaný
   VýrobceBratří Paříkové – Originál Slavia (Triumph), Napajedla
   PopisPomocný naftový motor se nachází ve strojovně, která přiléhá k jihovýchodní štítové straně mlýna. Transmise je do strojovny přivedena otvorem ve zdi. Jedná se o jednoválcový, vodou chlazený stabilní motor značky Slavia.
   Typnaftový motor
   StavDochovaný
   VýrobceBratří Paříkové – Originál Slavia (Triumph), Napajedla
   PopisPomocný naftový motor se nachází ve strojovně, která přiléhá k jihovýchodní štítové straně mlýna. Transmise je do strojovny přivedena otvorem ve zdi. Jedná se o jednoválcový, vodou chlazený stabilní motor značky Slavia.
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet: 4
   • francouzský kámen | Počet: 2
   • umělý kámen | Počet: 2
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
    • průchodová
    • válcový
    • čistírenský vysévač | Počet:
    • moučný vysévač | Počet:
     • šnekový dopravník | Počet:
     • kapsový výtah | Počet:
     • AutorMiroslav Kobza
      NázevMlýn ve Hvozdě
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.rozhlas.cz/olomouc/kraj/_zprava/mlyn-ve-hvozde--1325491
      Datum citace internetového zdroje12. 3. 2014
      AutorMiroslav Kobza
      NázevMlýn ve Hvozdě
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.rozhlas.cz/olomouc/kraj/_zprava/mlyn-ve-hvozde--1325491
      Datum citace internetového zdroje12. 3. 2014
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://m.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/odraskuv-mlyn-ve-hvozde-na-prostejovsku-vypada-zvenku-i-zevnitr-jako-pohadkove-kulisy--1456572
      Datum citace internetového zdroje17.2.2015
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 16 (Olomouc), s. 11

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Ostatní

      Vytvořeno

      7.4.2013 15:31 uživatelem barbonnet

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 7.7.2018 08:21
      Radomír Roup 31.12.2015 18:23
      doxa (Jan Škoda) 20.6.2022 00:56
      Čenda