Jaké na mlýn nasypeš, takové se mele.
(hornolužické přísloví)

Häuselův mlýn; Häuselmühle

Häuselův mlýn; Häuselmühle
180
Kašperské Hory
34192
Klatovy
Kašperské Hory
49° 8' 0.5'', 13° 33' 1.4''
Mlýniště bez mlýna
Zaniklý větší mlýn na soutoku jižně od města.
1,4 km jižně od kostela sv. Markéty v Kašperských Horách
Zlatý potok
volně přístupný

Obecná historie:

Objekt je zobrazen na mapě Stabilního katastru-mapa: Čechy-3068-1- Kašperské Hory - mapový list číslo 5. Jednalo se o obytné a hospodářské stavení a mlýn čp. 180/st.p. 227 v k.ú. Kašperské Hory. Majetkově k němu, kromě pozemkových parcel, patřila ještě st.p. 243/zbořeniště.

[Jan Vlček 24.8.2010]

Mlýn byl vystavěn 1200 m jjz od kašperskohorského náměstí přibližně 40 m nad soutokem Zlatého potoka (něm. Zollerbach) s menším potokem Laubbachl (Lohbachl) v nadmořské výšce 630 m. Jeho průčelí směřovalo na západ - k cestě od Kašp. Hor. Během času došlo prokazatelně k významější stavební úpravě (rozšíření) mlýnské budovy, kdy byla posunuta její východní strana ještě více k východu. V poslední své podobě byl mlýn patrový s polovalbou. V severním štítu stál nápis "strojní mlýn a pekařství". Vodní kolo (kola?) bylo situované při jižní štítové zdi. Přes cestu hned naproti mlýnu se nacházel hospodářský objekt, který byl časem severním směrem přistavěn a dosahoval tak
přes 40 m délky. Zajímavostí je, že tento vodní provoz měl dva náhony - každý napájený z jiného potoka, které se u mlýna spojily (viz novodobé foto č.4). Od severu vedl náhon z menšího potoku Laubbachl a z východu přitékající náhon bral vodu ze Zlatého potoku. Náhony byly přibližně dlouhé 230 m. Ten ze Zlatého potoku byl později, kvůli výstavbě objektů Simlickovy sirkárny, možná prodloužen. Ale nevím to jistě - z důvodu nepřehlednosti map i terénu. V roce 1949 ještě objekty Häuselmühle stály celé. O deset let poté zůstávalo zřetelné výrazné zdivo demolovaných budov a za dalších pět let byly v místě jen jejich zarůstající nepatrné zbytky.

Zatím nejstarší mnou nalezený matriční zápis o existenci mlýna (s názvem Heißmühl) pochází z počátku roku 1689, kdy zde působil mlynář Johann Haas. K roku 1731 je zde uveden mlynář Phillip Haas. Ve 20. - 40. letech 19. stol. byl zdejším mlynářem Ignaz Puxkandl (syn Ferdinanda Puxkandla, mlynáře ve Svojšském mlýně), jehož dceru si vzal mlynář Andreas Winter. Andreas poté mlynařil v Häuselmühle
a po něm jeho syn Wenzel. Andreas Winter pocházel ze stašsko-reckerbergského mlynářského rodu Winter - viz lokalita "Popelná - mlýn".
V roce 1921 zde mlynařila a zemědělčila Maria Winter - vdova po mlynáři Wenzelu Winterovi. V té době zde působili jako pomocní mlynáři Fridrich Winter (šestašedesátiletý svobodný švagr majitelky Marie) a Adolf Matschiner, rodák ze samoty Russen - v té době příslušící
ke Kaiserhofu. S nimi bydlel Čech Václav Křišťan (snad z Měcholup), který byl pastýřem. Před odsunem původních obyvatel zde žil mlynář
a zemědělec Andreas Winter s manželkou. Dále s nimi bydleli Maria Winter, Andreas Winter, Andreas a Anna Gluiber s dětmi Wernerem, Karlem, Rudolfem, Marií, Aloisem a Adolfem. Andreas Gluiber padl ve 2.sv.válce.

Pokud by nějaký badatel měl informaci, že tento mlynářský rod Haas byl příbuzný se stodůleckým rodem Haas, nechť dá prosím toto
na vědomí. Děkuji.

( pro web "zanikleobce.cz" vyhledal a sepsal "pašerák", hlavní zdroje: portafontium.cz + cuzk.cz + kniha "Im Lande der künischen Freibauern")

Vloženo: 7.4.2022


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Zatím nejstarší  nalezený matriční zápis o existenci mlýna (s názvem Heißmühl) pochází z počátku roku 1689, kdy zde působil mlynář Johann Haas.

K roku 1731 je zde uveden mlynář Phillip Haas.

Ve 20. - 40. letech 19. stol. byl zdejším mlynářem Ignaz Puxkandl (syn Ferdinanda Puxkandla, mlynáře ve Svojšském mlýně), jehož dceru si vzal mlynář Andreas Winter. Andreas poté mlynařil v Häuselmühle a po něm jeho syn Wenzel. Andreas Winter pocházel ze stašsko-reckerbergského mlynářského rodu Winter - viz lokalita "Popelná - mlýn".

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1921 zde mlynařila a zemědělčila Maria Winter - vdova po mlynáři Wenzelu Winterovi. V té době zde působili jako pomocní mlynáři Fridrich Winter (šestašedesátiletý svobodný švagr majitelky Marie) a Adolf Matschiner, rodák ze samoty Russen - v té době příslušící
ke Kaiserhofu. S nimi bydlel Čech Václav Křišťan (snad z Měcholup), který byl pastýřem.

1930 Marie Wintrová

Před odsunem zde žil mlynář a zemědělec Andreas Winter s manželkou.
Dále Maria Winter, Andreas Winter, Andreas a Anna Gluiber s dětmi Wernerem, Karlem, Rudolfem, Marií, Aloisem a Adolfem.
Andreas Gluiber padl ve 2. sv. válce.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1949 ještě objekty Häuselmühle stály celé. O deset let poté zůstávalo zřetelné výrazné zdivo demolovaných budov a za dalších pět let byly v místě jen jejich zarůstající nepatrné zbytky.

1949 ještě stál

1959 v troskách

1964 odklizen

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Winter
 • Haas
 • Puxkandl
 • Matschiner

Historie mlýna také obsahuje:

1689 Johann Haas.

1731  Phillip Haas.

Ve 20. - 40. letech 19. stol. Ignaz Puxkandl

Andreas Winter

Wenzel Winter

1921-1930 Marie Wintrová

1945 Andreas Winter

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2016
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Průčelí směřovalo na západ - k cestě od Kašp. Hor. Během času došlo prokazatelně k významější stavební úpravě (rozšíření) mlýnské budovy, kdy byla posunuta její východní strana ještě více k východu. V poslední své podobě byl mlýn patrový s polovalbou. V severním štítu stál nápis "strojní mlýn a pekařství".
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pekárna
      1930 mlýn a pekárna
      • stavidlo
      • náhon
      • normální znamení
      • lednice
      • most, propustek
      Häuselmühle měl dva náhony, které se spojily až těsně nad mlýnem. Jeden bral vodu z potoka, který tekl ze severu od Kašperských Hor a druhý z většího Zlatého potoka ze západu. U velkého skaliska nad mlýnem se spojily. Na fotu zprava vedl od Zlatého potoka z Amálina údolí a zleva od Kašp. Hor.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,07 m3/s, spád 5,1 m, výkon 3 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,07 m3/s, spád 5,1 m, výkon 3 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 02 (České Budějovice), s. 25
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 02 (České Budějovice), s. 25
      AutorBohumil Toms
      NázevHäuselmühle
      Rok vydání2010
      Další upřesněníZaniklé obce a objekty
      Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=14383
      Datum citace internetového zdroje04 2021

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      18.4.2021 20:49 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 28.2.2023 13:54