Když mouka chybí, spečou se i otruby.
(německé přísloví)

Fojtský mlýn

Fojtský mlýn
5
Růžďka
75625
Vsetín
Růžďka
49° 23' 51.8'', 17° 59' 21.4''
Prameny doložené mlýniště
Jeden ze šesti selských, dnes již obtížně lokalizovatelných mlýnů a pil v Růžďce, zaniklých před polovinou 18. stol. Náležel k fojtství čp. 5.
Růžďka
volně přístupný

Obecná historie:

Historie růžděckých mlýnů

Růždecké fojtství se nacházelo v dolní části vsi (č.p. 5, (1775), rekonstrukční mapa č. 1). Z urbáře panství víme, že se jednalo o fojtství zákupní. To znamená, že fojt měl k usedlosti dědická práva. Růždecký fojt platil vrchnosti roční plat 10 zl. a odevzdával v naturáliích 2 kopy vajec, 4 měřice ovsa, 2 jeřábky, 1 husu a 6 slepic. K fojtství patřil také mlýn s fojtovým mlynářem a pilou. Na fojtství se také šenkovalo.

Mlýny
Z urbáře panství víme, že se v Růžďce nacházelo několik poddanských mlýnů a pil (v pramenech označovaných jako mlýny pilné a moučné), ze kterých odváděli jejich držitelé stálý plat jednak z těchto staveb, ale také za právo volně prodávat desky.
Majitelé mlýnů a vodních pil v Růžďce podle urbáře z roku 1660.
Jméno držitele                                         roční plat         výměra usedlosti
Mikuláš Krkoštík fojt   mlýn a pila               15 gr.               40
Jura Macháček-Vilém  mlýn a pila               15 gr.               40
Václav Macek             mlýn                        3 gr.                25
Jan Stančík                mlýn a pila                3 gr.                40
Jan Jordán                 pila                         15 gr.                40
Mikuláš Videcký          pila                           6 gr.                15
Mlýny a pily se nacházely při větších usedlostech. Dřevo k těmto pilám prodávala poddaným vrchnost. Vsetínští poddaní nebyli omezováni svojí vrchností pokud šlo o mletí obilí v poddanských mlýnech, což umožňovalo rozvoj těchto živností. Pily a mlýny poddaných eviduje také soupis k dani komínové z roku 1667. Porovnáme-li ho s urbářem, vidíme zde zásadní nesrovnalosti. Komise tehdy zaevidovala ve vsi pouze 2 mlýny a 3 pily. U Mikuláše fojta je uvedeno obojí, u Jana Jordana pila, u Jury Viléma pouze pila. Pozornosti unikla pila Mikuláše Videckého, mlýn Václava Macka, pila a mlýn Jana Stančíka a mlýn Jury Viléma. Navíc je zde uveden nově vystavený, ale pustý mlýn chalupníka Jury Kořenáře. Proč nejsou tyto živnosti evidovány nevíme. Zánik mlýna Jury Kořenáře však způsobila povodeň. Ostatní mohly zaniknout stejným způsobem nebo se jejich existenci podařilo utajit. Následující období zřejmě přineslo soumrak poddanských pil a mlýnů vlivem vrchnostenských zásahů a omezení. Katastr roku 1749 uvádí ve vsi již pouze jeden mlýn o dvou složení a pilu v držení fojta Jury Syptáka.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Krkoštík
 • Sypták

Historie mlýna také obsahuje:

1660 Mikuláš Krkoštík

1749 Jura Sypták

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  08 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Popis
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Popis
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMartin Žamboch
       NázevPříběh obyvatel vsi Růžďky
       Odkazhttps://www.ruzdka.cz/obec/historie/
       Datum citace internetového zdroje05 2023
       AutorMartin Žamboch
       NázevPříběh obyvatel vsi Růžďky
       Odkazhttps://www.ruzdka.cz/obec/historie/
       Datum citace internetového zdroje05 2023

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Vytvořeno

       22.5.2023 23:50 uživatelem doxa (Jan Škoda)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 24.5.2023 20:49