Farinae ejusdem est.
(latinské rčení)

Podhrázný, Rybniční, Šibeniční mlýn

Podhrázný, Rybniční, Šibeniční mlýn
136
Kylešovice
74706
Opava
Kylešovice
49° 55' 12.5'', 17° 54' 6.9''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn pod hrází dnes již vypuštěného velkého rybníka, připomínaný již v 16. století jako příslušenství opavského zámku, zanikl po roce 1790.
Mlýn zmizel beze stopy, avšak na základě map je jeho poloha poměrně přesně známa.
1,4 km západně od kostela sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích
Moravice
volně přístupný

Obecná historie:

Mlýn podhrázný jinak též rybniční nebo šibeniční stával pod hrází velkého rybníka.
Poprvé se připomíná v 16. století a přináležel vždy k opavskému zámku. Roku 1600 navrhovala slezská královská komora aby byl zrušen, protože jeho provoz poškozoval hráz rybníka. Ke zrušení mlýna ale nedošlo.
Na začátku 17. století byl mlýn ve vlastnictví mlynářské rodiny Čepanů, jemnovitě se uvádí roku 1604 Pavel Čepan. Léta Páně 1612 v úterý po nedělí Křížové (29. května), předstoupili před soud v Kylešovicích Jiří Čepan i na místě Jana Čepana, Kašpar mlynář na místě Marianny manželky své a oznámili, že na tom mlýně pod hrází měli „nápad“ po svém otci, který ale již mlynář Adam Čepan vyplatil. V roce 1629 zmiňuje se na mlýně mlynářka Eva Čepanová. Snad se jednalo o vdovu po Adamu Čepanovi. Dne 6. května 1647 koupil mlýn Bernard Biller od dědiců Čepanových za 240 tol. V jeho vlastnictví se mlýn nacházel ještě roku 1672, kdy byl v jeho držení i Fortenský mlýn. Brzy poté ale Bernard Biller umírá a Podhrázného mlýna se ujímá jeho syn Kašpar Biller, který se 11. února 1675 oženil s Veronikou, dcerou Jakuba Ondruše. Po smrti Kašpara Billera se vdova 8. května 1684 podruhé provdala za Martina Heinricha mlynáře v Dolním Benešově. Potřetí se provdala za mlynáře Baldermanna a roku 1715 prodala Podhrázný mlýn Ondřeji Wallerovi za 500 tolarů. Ondřej Waller byl synem Šimona Wallera z Černého mlýna a 25. února 1715 se oženil s Veronikou, dcerou podhrázného mlynáře Martina Heinricha.
Když Ondřej Waller zemřel, koupil mlýn 30. září 1744 jeho syn Antonín za 800 zl. rýn. Závdavek z této sumy činil 572 zl. rýn. 52 kr. a zbývající částku ve výši 227 zl. rýn. 8 kr. měl splácet každoročně po 24 zl. rýn. Antonín Waller nehospodařil na mlýně dlouho, protože již 1. března 1748 v 25 letech zemřel, a pozůstalá vdova se 25. listopadu 1748 znovu provdala za Jakuba Kantora, syna Jana Kantora, mlynáře z Vehovic (dnes Wiechovice v Polsku). Roku 1788 měl mlýn čp. 136 a držel ho Jan Kantor. Mlýn měl dvě složení. Patřilo k němu málo pozemků, jen zahrada, louka o 11 měřicích a druhá louka v trati Valentovec. Po roce 1790 mizí jakékoliv zmínky o mlýnu a pravděpodobně v této době zanikl.

(Pavel Solnický)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Od 16. stol. příslušenství opavského zámku

1600 Slezská královská komora navrhuje jeho zrušení, neboť prý poškozuje hráz Velkého (Šibeničního) rybníka  (neuskutečněno)

1604 Pavel Čepan

29. 5. 1612 před soud v Kylešovicích předstoupili Jiří Čepan i na místě Jana Čepana a Kašpar, mlynář na místě své manželky Marianny roz. Čepanové a prohlásili, že na mlýně pod hrází měli nápad po svém otci, ale mlynář Adam Čepan je už vyplatil

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

6.5.1647 od dědiců Čepanových koupil za 240 tolarů Bernard Biller, připomínán zde ještě 1672, kdy zároveň držel Fortenský mlýn v Opavě

syn Kašpar Biller, 11.2.1675 oo s Veronikou, dc. Jakuba Ondruše

8.5.1684 po jeho smrti se vdova Veronika znovu provdala za Martina Heinricha, mlynáře v Dolním Benešově, potřetí se provdala za mlynáře Baldermanna

15.2.1715 Veronika Baldermannová (+20.2.1715) prodala mlýn o 2 složeních za 500 tolarů Ondřeji Wallerovi, synovi Šimona Wallera z Černého mlýna, který se 25.2.1715 oženil s její dcerou z II. manželství Veronikou Heinrichovou

30.9.1744 po jeho smrti koupil syn Antonín Waller (1722-1.3.1748) za 800 zl. rýn.

25.11.1748 se pozůstalá vdova provdala za Jakuba Kantora, syna Jana Kantora, mlynáře z Vehovic (dnes Wiechovice v Polsku)

1788 čp. 136, Jan Kantor, mlýn měl 2 složení, příslušelo k němo jen málo pozemků - zahrada a 2 louky

po roce 1790 mlýn zanikl, z písemných zpráv mizí

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čepan
 • Biller
 • Heinrich
 • Baldermann
 • Waller
 • Kantor

Historie mlýna také obsahuje:

1604 Pavel Čepan

1612 Adam Čepan

1647-1675 Bernard Biller

1675-1684 Kašpar Biller

1684 Martin Heinrich

Baldermann

-1715 Veronika Baldermannová-Heinrichová-Billerová

1715-1744 Ondřej Waller

1744-1748  Antonín Waller

1748 Jakub Kantor

1788 Jan Kantor


Zobrazit více

 K mlýnu se váže lidová pověst, že za velkého sucha, když se zdejší mlynář nemohl dočkat vody, zlořečil a rouhal se Bohu. Přišla pak bouře s povodní, která mlýn navždy zničila.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2024
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1715, 1788: 2 složení
      • rybník
      Nad mlýnem Velký (Šibeniční) rybník
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorPavel Solnický
      NázevVodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I. díl
      Rok vydání2007
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 133-137
      AutorPavel Solnický
      NázevVodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I. díl
      Rok vydání2007
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 133-137

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      4.6.2024 14:38 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 11.6.2024 19:26