Každý mlynář vede vodu na svůj mlýn.
(anglické přísloví)

Reitingerův mlýn

Reitingerův mlýn
4
Strýčice
373 41
České Budějovice
Radošovice u Českých Budějovic
49° 0' 45.2'', 14° 15' 51.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Velmi starý mlýn s kompletně dochovaným uměleckým složením, který mlel až do roku 1975.
Na severním okraji obce
Babický potok
31521/3-5615
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je v obci poprvé doložen už ve 14. stol.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýn patřil po tři staletí rodině Reitingerů. Např. v roce 1827 patří Georgu Reitingerovi.

Nynější zděná budova mlýna byla postavena roku 1842. (edit PK - Pam. katalog uvádí rozmezí let 1843 - 1845, v té době měl mlýn prý měl jedno české složení - http://pamatkovykatalog.cz?element=689962&action=element&presenter=ElementsResults + datace na vratech průjezdu 1842 s iniciálami J R)

R. 1870 bylo zřízeno druhé složení s možností pohonu mlátičky umístěné ve dvoře.
V r. 1872 bylo vystavěno JV křídlo stájí s výměnkem, v r. 1888 pak SV křídlo se stodolou a kolnou. V r. 1889 byla budova s obyt. částí a mlýnicí vyzdvižena o patro (datace na jihozápadním průčelí mlýnice + v ose nad vraty se nachází menší obdélný rámec s iniciálami F.R. = František Reitinger), po r. 1890 byla instalována další mlýnská zařízení (stolice, výtah ke druhému složení).
(edit PK - http://pamatkovykatalog.cz?element=689962&action=element&presenter=ElementsResults)

R. 1904 byl mlýnský náhon vyložen kamenem místo původního dřevěného obložení. Roku 1905 velká přestavba celého pohonného systému na benzín. motor, zrušena obě stávající mlýnská kola a nahrazena kolem jedním o větší šířce, prkenná podlaha v přízemí mlýnice byla odstraněna a plocha vydlážděna. V r. 1908 další změna v zařízení mlýnice (nová stolice, výtah, vysévače, zrušena vysévací truhla pod českým složením). V r. 1911 zrušeno mlýnské kolo a nahrazeno spirální Francisovou turbínou s pohonným kolem (od pražské firmy Karlínská továrna na stroje Bernard Mertínek a Česák s výkonem 10 k.) + elektromotor 4 kWh (pohon transmise v případě nedostatku vody nebo výroba elektřiny)
(edit PK - http://pamatkovykatalog.cz?element=689962&action=element&presenter=ElementsResults)

V roce 1930 byl majitelem mlýna František Reitinger.

R. 1930 do mlýna zaveden el. proud, zrušen motor na plyn, instalovaný v r. 1920 a osazen elektromotor. V r. 1935 k zařízení mlýnice přidána loupačka.
(edit PK - http://pamatkovykatalog.cz?element=689962&action=element&presenter=ElementsResults)

V r. 1940 další rekonstrukce mlýnského zařízení (zrušeno české složení, postavena další stolice a výtahy).
(edit PK - http://pamatkovykatalog.cz?element=689962&action=element&presenter=ElementsResults)

Roku 1947 mlýn prošel rekonstrukcí - modernizace celého zařízení včetně dřevěných podlah, přičemž byl zničen na trámu vytesaný letopočet 1842 (rok výstavby současné budovy) a instalovány nové transmise s uložením na valivých ložiskách. 
Dne 9. 10. 1947 byl spuštěn provoz rekonstruovaného mlýna.
(edit PK - http://pamatkovykatalog.cz?element=689962&action=element&presenter=ElementsResults)

V letech 1951-52, 55, 58, 60 byly změneny některé dispozice.
1951 mlýn zestátněn.
(edit PK - http://pamatkovykatalog.cz?element=689962&action=element&presenter=ElementsResults)

Od roku 1958 je mlýn zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. (číslo ÚSKP 31521/3-5615)

Mlel až do roku 1976.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Mlýn je dodnes plně funkční a kdykoli by mohl být opět spuštěn, turbína pohání MVE.

Odtokový kanál za turbínovým domkem až k objektu stodoly byl v roce 1990 zatrubněn, vtéká otvorem pod stodolu a za ní pokračuje opět kratším zatrubněným úsekem do přírodního toku potoka (edit PK)

(edit PK - vybavení dnes via prameny uložené NPU-UOP-ČB:

 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Reitinger

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • malovaná výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • komín
   • vrata, brána
    • existující umělecké složení
    Soupis technologického zařízení mlýnice:

    Mlýnice – přízemí
    - transmise
    - 4 ks kapsičkových zdvojených dopravníků (výtahů) – dolní část
    - jednoduchý dopravník (výtah)
    - šnekový dopravník
    - jednoduchý kapsičkový dopravník
    - šrotovník litinový od firmy Union (na krmné směsi)
    - elektromotor (pohon transmise nebo výroba elektřiny) - (novější)

    Mlýnice – 1.patro
    - loupačka s násypným košem od firmy Prokop Pardubice
    - jednoduchá válcová stolice od firmy Union s dřevěným násypným košem
    - zdvojená válcová stolice firmy Union s násypkou
    - jednoduchá válcová stolice s násypkou
    - pytlovací lávka se třemi hrdly
    - dřevěný násypný koš nad šrotovníkem (umístěným v přízemí)
    - zdvojený dopravník – pokračování z přízemí
    - pytlovací lávka se dvěma hrdly
    - 2 ks jednoduchých dopravníků
    - míchačka na mouku s dolním šnekovým dopravníkem
    - 4 ks zásobníků na finální výrobek – spodní část
    - příjmový násypný koš

    Mlýnice – 2.patro
    - 4 ks dvojitých dopravníků – pokračování
    - 2 ks jednoduchých dopravníků – pokračování
    - 2 ks pytlovacích lávek se čtyřmi hrdly
    - jednoduchá pytlovací lávka
    - čtyřdílná pytlovací lávka od reformy
    - dřevěný zásobník na finální výrobky
    - velký dřevěný zásobník nad válcovými stolicemi
    - monitor na čištění obilí od koukolu
    - dřevěný zásobník nad loupačkou
    - velké dřevěné silo na 30 tun obilí

    Mlýnice – 3.patro
    - prašná komora (silo na prach)
    - jednoduchý dopravník nad míchačkou – horní část – se dvěma šnekovými dopravníky
    - 4 ks dvojitých dopravníků – horní část
    - reforma (k čištění krup od slupek)
    - rovinný vysévač firmy Union (třídění frakcí – hrubosti mouky)
    - asiprace (odsávání vlhkosti při mletí na stolicích)
    - odlučovač prachu od loupačky se čtyřmi výsypnými hrdly
    - trier (mechanické čištění zrna od plev)
    - transmise pro pohon rovinného vysévače, aspirace, reformy, trieru, výtahů
    - dřevěný zásobník nad mlecími stolicemi – horní část
    - horní část dřevěných sil ze 2.patra
    - horní část míchačky
    - dřevěné potrubí od reformy k prašné komoře)
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    • náhon
    • rybník
    • turbínová kašna
    • turbínový domek
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    VýrobceJ. C. Bernard, Karlínská továrna na stroje, Praha
    PopisSpirální Francisova turbína z roku 1911
    1930-hltnost 584 l/s, spád 1 m a výkon 5 HP. (je možné že v Seznamu vodních děl je chyba. Hltnost je příliš velká a spád malý) (RŠ)
    Dle objednávky 200 l/s, spád 4,5 m a max. výkon 9 HP.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    VýrobceJ. C. Bernard, Karlínská továrna na stroje, Praha
    PopisSpirální Francisova turbína z roku 1911
    1930-hltnost 584 l/s, spád 1 m a výkon 5 HP. (je možné že v Seznamu vodních děl je chyba. Hltnost je příliš velká a spád malý) (RŠ)
    Dle objednávky 200 l/s, spád 4,5 m a max. výkon 9 HP.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet:
     • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
     • průchodová
     • válcový
     • moučný vysévač | Počet:
      • jednoskříňový
      1
      1
      • sací filtr
      • autokap
      • spirokap
      • cyklon
      • válcová
      • kapsový výtah | Počet:
      • pytlový skluz - exteriér | Počet:
      • Autor
       NázevAtlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesněníČlánek z internetu
       Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?id=316
       Datum citace internetového zdroje11.3.2014
       Autor
       NázevAtlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesněníČlánek z internetu
       Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?id=316
       Datum citace internetového zdroje11.3.2014
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 2, s. 10

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

       Současné fotografie - interiér

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Vytvořeno

       11.3.2014 12:52 uživatelem Franklyn (Lukáš Racocha)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 16.9.2020 07:18
       Radim Urbánek 12.8.2015 16:33
       pkhistory (Petr Kozel) 1.11.2017 11:43