Všechna voda musí téct na jeho mlýn.
(pražské rčení – o egoistech)

Panský, Polívkův mlýn

Panský, Polívkův mlýn
Obříství
277 42
Mělník
Obříství
50° 17' 50.8'', 14° 28' 44.2''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn zanikl v r. 1910.
Labe
volně přístupný

Obecná historie:

Založen pravděpodobně za Trauttmanssdorffů, snad koncem 17. nebo počátkem 18. stol., současně se zámeckým pivovarem. V sousedství mlýna, kam vedla mlýnská strouha pro vodu na kolo, byla vybudována vodárna s věžičkou. Panský mlýn se skládal ze dvou stavení, patrového obydlí mlynáře s hospodářskými místnostmi v přízemí a s nízkou rohovou šalandou. Střechy kryté šindelem. Okolo vantroků vedla cestička na velký stinný ostrov s obílenou mlýnicí. Posledním mlynářem zde byl Jan Polívka se svou manželkou Annou, která pocházela ze staré selské rodiny Hunkovy z Nebužel na Mělnicku. Jan Polívka v l. 1895-1903 umožnil prodejem domku v Obříství pobyt básníku Svatopluku Čechovi. Syn mlynáře Jana Polívky, Adolf Polívka, byl slavným violoncellovým virtuosem. Na opuštěném voru, zakotveném v postranním rameni Labe u ostrova pod mlýnem pobývali v září r. 1892 malíř Miloš Jiránek a sochař Karel Myslbek (obrazy Miloše Jiránka Vor a Jez v Obříství). Sem za nimi přijížděli malíři Jan Preisler, Arnošt Hofbauer a Josef Schusser, sochař Stanislav Sucharda a dřevorytec Jan Štenc (zakladatel známého grafického podniku v Praze). Po regulaci toku řeky Labe se okolí zámku podstatně změnilo, říční zátočina zde byla zavezena. Mlýn byl okolo r. 1910 zbořen a na jeho místě byla postavena budova poříční správy. Nedaleko bývalého mlýna byl postaven nový mostový stavidlový jez.

 

Zdroj: http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0212657-Pansky-mlyn-Obristvi-cesko/


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Polívka

Historie mlýna také obsahuje:

1894 - Polívka

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  02 2018
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    Z mlýna zbyla jen část věžovicté stavby (HŠ).
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       StavZaniklý
       Popis
       StavZaniklý
       Popis
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Autor
       Název
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0212657-Pansky-mlyn-Obristvi-cesko/
       Datum citace internetového zdroje9. 9. 2014
       Autor
       Název
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0212657-Pansky-mlyn-Obristvi-cesko/
       Datum citace internetového zdroje9. 9. 2014
       Autor
       Název
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://www.obristvi.cz
       Datum citace internetového zdroje9. 9. 2014

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Obrazy

       Historické fotografie a pohlednice

       Ostatní

       Vytvořeno

       9.9.2014 13:48 uživatelem Radomír Roup (Radomír Roup)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 6.7.2022 08:45
       Helena Špůrová 23.2.2018 19:29