Mlýnský osel, který otáčí hřídelí,
nepotřebuje světlo.
(německé přísloví)

Hliněný mlýn

Hliněný mlýn
1316
33/118; 118/II
Nám. 5. května
Vodňany
389 01
Strakonice
Vodňany
49° 8' 57.8'', 14° 10' 25.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mayerů, U Němců, Rezkovský, Mlaskovský, Hliněný mlýn.
Mlýn s první zmínkou k roku 1483 dnes slouží jako MVE.
Na SZ konci historického jádra města
Blanice
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je poprvé písemně doložen k roku 1483, zápis se týká převodu mlýna, který tak jistě existoval již nějakou dobu před tímto rokem.

1516 Kouba

1517 z mlýna se platí do důchodu městského 13 kop, úroku sv. martinského do komory královské 1 kopa

1518 Dušek Kožka

1520 Jan Řepišův

Václav Makovec

1524 Jakub z Týna

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1528 Urban Ouhleda

1530 z mlýna se platí 8 měr obilí k faře vodňanské

1536 Vít z Písku

13.12.1564 zemřel mlynář Vít Mlask, u mlýna pila a 28 jiter pozemků, ve mlýně se melou slady pro město

mlýn zůstal bez hospodáře, zamýšlelo jej zakoupit město, avšak, jelikož nemělo dostatek peněz, předešel je řezník Adam Skála, který za mlýn zaplatil 100 kop, což vyvolalo ve městě pobouření, Skála se musel odvolávat až k císaři

1654 Berní rula Jan Rezek (+1662), mlýn měl 2 kola a stoupu, u mlýna 14 str. polí

1671 od sirotků po Rezkovi (Jiřího, Pavla a Marie) koupilo město, avšak nesplatilo plnou cenu.

1672 město mlýn vyměnilo za Fišerovský dvůr s hospodou, na mlýn přišel Jan Fišer s manž. Annou ovd. Foersterovou, dc. Jana Rezka

Hliněný mlýn s trojím složením a jednou stoupou  koupil r. 1683 mlynář z Prachatic - Martin Fidler za 900 zl., byla mu připomenuta roční povinnost odvádět 6 str. žita do městského špitálu. Poblíž mlýna se nacházela městská lázeň, k mlýnu náležela ještě chalupa čp. 32 se zahradou.

1683 velká povodeň  způsobila na řece velké strže a následně nedostatek vody v řece

v červnu 1686 u mlýna postavena Hořejší brána

1689  Jiří Jan Fidler s manželkou Veronikou Hurdome de le Fossa

1725 jejich syn Jan

1729 chtěl u mlýna postavit pilu, což mu bylo pro odpor ostatních mlynářů městským úřadem zamítnuto.

1740 jeho syn Antonín s manželkou Barborou

1775 zemřel a mlýn s dvojím složením a 3 stoupami v hodnotě 3000 zl. odkázal ještě nezletilému Leopoldu Fidlerovi

1802 děkan si stěžuje, že mu mlynáři Leopold Fidler, Josef Drastík a Vojtěch Pavelka při úpravě břehů zamezili cestu k rybníčkům Jordánu, Pazderně a Utopenečku a porušili trouby, jimiž byly rybníčky napájeny, v květnu musili vše vrátit do původního stavu

v červenci 1810 mlýn prodal Františku Putscheglovi (1867-1815) a jeho manž. Terezii roz. Řídké za 38.200 zl. a koncem roku se odstěhoval do Třeboně na mlýn Příkopský (Stadtgraben Mühl). (Jaro Fiedler)

1815 František Putschegl zemřel, syn František byl ještě nezletilý, mlýn oceněný na 10.000 zl., z čehož ovšem dluhy činí 5237 zl., má nadále vést vdova Terezie, nesmí mlýn prodat ani dělat další dluhy, jako poručník nezletilých dětí byl stanoven Jan Hanus.

1819 převzal syn František (1798) s manž Františkou (1797-1828), dc. Tomáše Bělohlávka z Vodňan. Druhou mnanželkou byla Johanna. František se zavázal postavit pro matku Terezii na zahradě bydlení s 1 světnicí, komorou, kuchyní a maštalí, kterré po její smrti připadne majitelům mlýna a poskytnout jí zde zaopatření,  tento závazek však nesplnil.

1832 mlýn zvaný Němcovský prodal Františku Řeřichovi, kupní smlouva byla sepsána až 1840, nový majitel převzal závazky ohledně Terezie Putscheglové

1840 František Řeřicha zemřel, mlýn převzala vdova Anežka, podruhé provdaná Skuhrová.

1843 mlýn prodala Janu Fleischhansovi s manž. Eleonorou (vnučkou Františka Putschegla st.) za 8250

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

4.11.1851 Okresní soud ve Vodňanech potvrdil závazek mlýnů krašlovických čp. 25, 26 a 27 a pro mlýny městské a příměstské čp. 98 - Pomejů, 33 - Hliněný, 42 - Kamenný a 71 - U valchy, že každoročně v červenci po skočické pouti mají spustit stoku, která je spojuje, a nechat po 3 dny proudit vodu, aby se stoky vyčistily. Mlynáři z Hliněného, Kamenného a mlýna u Valchy byli zavázáni na společné útraty mlýnskou stoku od společného jezu až k Hliněnému mlýnu vyčstit. Majitel Hliněného mlýna byl povinen stavidla, která propouštěla vodu z mlýnské stoky do staré řeky Blanice, při větších vodách vytahovat, a tím výšku vody v mlýnské stoce regulovat.

1876 Jan Fleischhans postoupil mlýn Janu Hanzlovskému, ten se 1877 oženil s Marií Žahourovou z Kulhánkova mlýna čp. 91, ovšem 28.5.1881 zemřel na souchotiny.

Jelikož syn František (na něhož byla 1/2 mlýna připsána) byl teprve dvouletý, vdova mlýn pronajala Vojtěchu Sezemskému, mlynáři z Táborska.

1890 byla Františkovi připsána i druhá polovina, na mlýně však s matkou nebydleli.

1903 byla Františku Hanzlovskému (1879-1905) udělena mlynářská živnost, 12.3.1905 se však v návalu deprese oběsil.

Novým majitelem se 1905 stal jeho strýc (bratr matky) František Žahour z Kamenného mkýna, 1907 mu byl vydán živnostenský list, postupně se stal tak majitelem mlýnů Kamenného, Kulhánkova a Hliněného.

v červenci 1911 dostala mlýn věnem jeho dcera Marie, která se provdala za Karla Mayera, syna hostinského z čp. 61 ve Vodňanech. Mlýn jim nechal František Žahour přepsat až v listopadu 1916, Karel Mayer zde však již od února 1912 provozoval obchod se smíšeným zbožím.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

30.12.1920 byl Karlu Mayerovi vystaven živnostenský list na mlynářství, 1926 se ho však vzdal

1925 si živn. list opatřila manž. Marie Mayerová, 1927 získala živn. list i na obchod s chlebem výměnou obilí za chléb a prodej mlynářských výrobků

1925 na jmění Karla Mayera vyhlášen soudní konkurs, v lednu 1927 zrušen

V roce 1930 byl majitelem mlýna Adolf Martinec

stárek Trojan

v mlýně chovány 3 páry koní

1.7.1933-1.7.1935 syn František Mayer vyučen mlynářem

na jaře 1943 Karel Mayer zatčen pro černé mletí, po 6 měsících věznění v Klatovech propuštěn

na konci  války vyhořely stáje a hospodářské budovy, opraveno

1946 mlýnice vyhořela od tření řemenu o kryt, strojní zařízení zničeno

1947 připravována rekonstrukce, vyhotoven projekt, již nerealizována

1947 Karel Mayer koupil pro dceru Jarmilu Kulhánků mlýn

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

vyhořelé zbytky mlýny adaptovány na bydlení, hosspodářské budovy na rekreační objekt

 

 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fidler
 • Martinec
 • Mayer
 • Kožka
 • Řepiš
 • Makovec
 • Ouhleda
 • Mlask
 • Skála
 • Rezek
 • Fišer
 • Putschegl
 • Řeřicha
 • Skuhra
 • Fleischhans
 • Hanzlovský
 • Sezemský
 • Žahour

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

1775 inventář mlýna:

na železe:

jeden vůz nový okovaný, dvoje řetězy k vozu, jedna dobrá a jedna stará pila, čtyři sekery dřevěný a jedna ve mlýně, dvě špice k tesání kamene, jedna pilka, dva vioškrdy, jedna pemrlice a jeden železný sochor.

ve dřevě:

stůl hranatý z měkkého dřeva, koutní almárka, mísník červený, stolní postýlka stará, posatl dubobá, 3 židle dubové, 2 moučnice, 2 kadečky, jedna ěrka, věrtel dubový se železnou obŕučí, půlmíra dubová se železnou obručí, 5 násypek, smeták, 3 ušatky, 10 mlynářských pytlíků, starý neokovaný pluh, staré samě

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • visačka na pytel
částečně adaptován
05 2012
  městský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • středověk
  zděná
  přízemní
  Původně u mlýna výměnek, stáje a stodola.
  Po požárech 1944 a 1946 část zbořena, zbytek adaptován na obytný objekt.
  • dveře
  • okno
  • prostup pro hřídel vodního kola
    zařízení zničeno za požáru 1946, již neobnoveno
    zůstala jen torza jedné stolice a prosévačky
    Žádná položka není vyplněna
    1654: 2 složení a stoupa
    1775: 2 složení a 3 stoupy
    1913: 2 válcové stolice, prosévačka, 2 výtahy
    Zaniklý
    • pila
    • stoupa
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    Mlýn slouží jako MVE, výkon < 10 kW
    V 16. stol. byla u mlýna pila a kroupové stoupy.
    1775: 3 stoupy
    1729 obnova pily nepovolena
    • jez
    • náhon
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • most, propustek
    • turbínový domek
    4.11.1851 Okresní soud ve Vodňanech potvrdil závazek mlýnů krašlovických čp. 25, 26 a 27 a pro mlýny městské a příměstské čp. 98 - Pomejů, 33 - Hliněný, 42 - Kamenný a 71 - U valchy, že každoročně v červenci po skočické pouti mají spustit stoku, která je spojuje, a nechat po 3 dny proudit vodu, aby se stoky vyčistily. Mlynáři z Hliněného, Kamenného a mlýna u Valchy byli zavázáni na společné útraty mlýnskou stoku od společného jezu až k Hliněnému mlýnu vyčistit. Majitel Hliněného mlýna byl povinen stavidla, která propouštěla vodu z mlýnské stoky do staré řeky Blanice, při větších vodách vytahovat, a tím výšku vody v mlýnské stoce regulovat.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis1913 pořízena 1. turbína
    1922 rekonstruována vodňanským stavitelem Augustinem Skřivanem
    1924 instalována 2. turbína
    Od roku 1924 jsou ve mlýně 2 turbíny Francis, v roce 1930 měli při hltnosti 2,5 m3/s a spádu 1 m výkon 24.05 HP.
    Dnes při hltnosti 1000 l/s a 1200 l/s výkon 8 a 10 kW.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis1913 pořízena 1. turbína
    1922 rekonstruována vodňanským stavitelem Augustinem Skřivanem
    1924 instalována 2. turbína
    Od roku 1924 jsou ve mlýně 2 turbíny Francis, v roce 1930 měli při hltnosti 2,5 m3/s a spádu 1 m výkon 24.05 HP.
    Dnes při hltnosti 1000 l/s a 1200 l/s výkon 8 a 10 kW.
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Popis1654,1775: 2 kola
    Typdynamo
    StavDochovaný
    PopisMVE výkon do 10 kW
    Typdynamo
    StavDochovaný
    PopisMVE výkon do 10 kW
    Historické technologické prvky
    • ozubená kola, pastorky (průmyslový výrobek)
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12, str. 41
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12, str. 41
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorCalla
    NázevAtlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://calla.ecn.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=448
    Datum citace internetového zdroje21.9.2014
    AutorMuzeum Vodňany
    NázevVodňanské mlýny
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníinternet
    Odkazhttp://www.muzeumvodnany.cz/muzeum-a-galerie/muzeum/expozice/texty/261-vodnanske-mlyny
    Datum citace internetového zdroje21.9.2014
    AutorJaroslava Pixová
    NázevNa břehu Blanice - Vodňansko
    Rok vydání2011
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 123-142

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    21.9.2014 21:18 uživatelem Franklyn (Lukáš Racocha)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 6.10.2020 17:53
    Radomír Roup (Radomír Roup) 24.6.2018 10:00
    doxa (Jan Škoda) 1.2.2023 11:28
    pepino 1.6.2021 21:03
    No.666 18.1.2015 09:21