Není mouky bez otrub, ořechu bez skořápky,
zrna bez slámy, člověka bez chyby.
(italské přísloví)

Kvasický mlýn

Kvasický mlýn
23
Mlýn
Kvasice
768 21
Kroměříž
Kvasice
49° 14' 32.4'', 17° 28' 28.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn vznikl již ve středověku. postupně byl přestavován.
Uprostřed obce, za farním kostelem
Morava
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První kvasický mlýn na vodní pohon byl založen kolem roku 1320 panem Benešem z Bránic. Majitelé se pak střídali. Byl v rukou soukromníků i vrchnosti.

V roce 1434 byly na panství v Kvasicích mlýny dva. Jeden stál při rameni řeky Moravy, druhý v panské zahradě a nazýval se Čertův mlýn, poněvadž jeho velké kolo příšerně skřípalo a klapalo, že se lidé báli okolo něj chodit. V tomto mlýně se mlelo jen když se velký mlýn opravoval, neb při velké vodě.

V roce 1612 je v písemných pramenech uváděn na kvasickém mlýně mlynář Václav Straka.

Mlýn střídal své majitele vždy jen jako příslušenství kvasického panství, a to až do roku 1756. V pozdějších letech se na něm střídají soukromí majitelé: Václav Marek, Jan Petr Marek, Antonín Řemenovský (mlýn měl v jeho době 6 složení, šrotovník, kašník a patřilo k němu 7 měřic pozemků).

V roce 1821, po první regulaci řeky Moravy, byl mlýn rekonstruován a bylo odstraněno staré stavidlo, které se připomíná již v r. 1589.

7. 8. 1834: Protokol o smlouvě s Michalem Wenigem, mlynářem v Kvasicích, kterému se povoluje přístavba 8 mlecích žlabů se souhlasem tlumačovského mlynáře, panství tlumačovského, napajedelského, kroměřížského a kvasického a deputací okolních obcí. Zdroj: http://vademecum.archives.cz (RR).

O dva roky později je mlýn prodán hraběnce Karolíně Lambergové za 36 000 zlatých.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Roku 1871 byla část mlýna zvaná "malá strana", v místě, kde bývala strojovna, zničena požárem. Mlýn byl opraven a dostaven na patro. 

Vodní pohon sloužil do roku 1904, kdy byl zrušen jez a koryto vodního náhonu zasypáno. Zůstal jenom „mlýnský rybník“, ve kterém velkostatek pěstoval kapry a v zimě to bývalo kluziště. Pohon mlýna byl nahrazen samonasávacím motorem, který se však neosvědčil, a proto byl v roce 1911 namontován parní motor. tato přeměna si však vyžádala postavení komína. V hale strojovny stály dvě velké lokomobily značky Leinz, které kromě pohonu mlýna vyráběly rovněž elektrický proud pro Kvasice.

V roce 1880 je na mlýně zaznamenán František Večerka (* 1853, Miňůvky) a jeho sestra Anežka Večerková, provdaná Táborská (* 1862, Miňůvky – + 1914, Kvasice).

O devět let později drží mlýn mlynář Vladimír Daněk (* 1850, Záhlinice – + 1911, Kvasice) a jeho druhá žena Josefa Daňková (později Bílková; * 1858 – + 1936, Kvasice). Vladimír Daněk přišel na Kvasický mlýn ze mlýna v Záhlinicích.

V roce 1911 Vladimír Daněk nečekaně umírá (po operaci na krku) a mlýn přebírá jeho zeť Jaroslav Leopold Císař s manželkou Boženou Daňkovou – Císařovou (* 1878 Záhlinice – + 1950, Ostrava). Spolu měli tři děti: Jarmilu (* 1901), Vladimíra (* 1903) a Zdenku (* 1908). Jaroslav Leopold Císař (* 1867 –+ 1936, Olomouc) pocházel z mlynářské rodiny Císařů z Libčic.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Na mlýně figurují Císařovi ještě při sčítání lidu v roce 1921. V té době již pravděpodobně probíhala odluka manželů, která v roce 1929 vyústila v rozvod. V letech 1923 nebo 1924 odchází J. L. Císař z Kvasic. Na chvíli se vrátil do rodných Libčic (1925) a poté se přesunul na mlýn do Lužice u Šternberka.

 

Další nájemce mlýna Alois Bílek provedl částečně zvelebení mlýnské provozovny a organizační zlepšení. Od roku 1924 je mlýn poháněn elektromotory.

Po skončení druhé světové války byl mlýn včetně strojovny, rybníčku, mlýnské zahrady a příjezdové cesty zkonfiskován jako majetek hraběte Arnošta Thuna, majitele velkostatku v Kvasicích. Majetek spadl pod národní správu, následně byl přidělen Místnímu národnímu výboru v Kvasicích. Nájemcem se stal dosavadní zaměstnance mlýna a dočasný národní správce J. Šiška z Karolína. Provoz mlýna byl úplně ukončen v roce 1952.

Zemědělský nákupní závod Kroměříž jako vlastník převzal mlýnský objekt do přímé správy a využíval ho jako skladiště. K tomu účelu provedl nejnutnější úpravy – zřídil nákladní výtah a jiné.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Wenig
 • Řemenovský
 • Příhoda
 • Straka
 • Marek
 • Daněk
 • Císař
 • Bílek

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    vícepodlažní
    • okno
    • střešní nástavba
    • komín
    • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Pozůstky transmisí. Pozůstatky nějakých
    čerpadel pro odvodnění.
     Typvodní kolo na střední vodu
     StavZaniklý
     Popis1827: 3 kola
     1872: 6 kol
     Typvodní kolo na střední vodu
     StavZaniklý
     Popis1827: 3 kola
     1872: 6 kol
     Typelektrický motor
     StavNezjištěn
     Popis
     Typelektrický motor
     StavNezjištěn
     Popis
     Historické technologické prvky
     AutorMuzeum v Kvasicích
     NázevMlýny v Kvasicích
     Rok vydání0
     Místo vydáníKvasice
     Další upřesněníPanel o mlýnech v Kvasicích
     Odkazhttp://www.kvasice.cz/kalendar-akci/muzeum-kvasic-otevreno-od-14-30-16-30-hod-146.html
     Datum citace internetového zdroje2015
     AutorMuzeum v Kvasicích
     NázevMlýny v Kvasicích
     Rok vydání0
     Místo vydáníKvasice
     Další upřesněníPanel o mlýnech v Kvasicích
     Odkazhttp://www.kvasice.cz/kalendar-akci/muzeum-kvasic-otevreno-od-14-30-16-30-hod-146.html
     Datum citace internetového zdroje2015
     AutorKlapil, Petr; Koutňáková, Květoslava
     NázevKvasice: městečko v proměnách staletí
     Rok vydání2021
     Místo vydáníKvasice
     Další upřesněníVydání první, 252 stran. ISBN 978-80-270-9751-7

     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Vytvořeno

     18.7.2015 14:04 uživatelem jbarcuch

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.7.2015 21:58
     Radomír Roup (Radomír Roup) 31.12.2015 14:01
     Jadran (Ondřej Machálek) 28.1.2023 09:54