Nedávej mi kobyl; však na mně do mlýna nejezdíš.
(české přísloví)

Moučkův, Skuhrův mlýn

Moučkův, Skuhrův mlýn
241
U Skuhrů
Bavorov
387 73
Strakonice
Bavorov
49° 6' 47.1'', 14° 5' 13.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Velký přestavěný areál mlýna s funkční turbínou.
cca 1200 m V od náměstí
Blanice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První záznamy o mlýně na tomto místě pochází z poloviny 17. století. Později však mlýn zanikl, chybí na mapě I. voj. map. i na císařském otisku, do IS je dodatečně zakreslen.

1659-1666 mlynář Mikuláš Liška s manž. Annou (?)

1847 Bavorovští obyvatelé podali petici za zřízení mlýna, který město doposud postrádalo, podpořili úmysl zdejšího měšťana Jana Böhma. Dosud totiž k městu náležel jen Rozboudovský mlýn ve Svojeticích, kam se ale musel překonávat strmý vrch, takže museli mlít ve mlýnech na libějickém nebo netolickém panství, přičemž nejbližší mlýny - v Čichticích a ve Velké Blanici - byly rovněž komunikačně obtížně přístupné.

Proti stavbě se však postavili obybvatelé z Čichtic v čele s rychtářem Františkem Huckem, kteří se obávali, že v důsledku zvednutí hladiny Blanice budou jejich pozemky podmáčeny, popř. zaplavovány.

Protestoval rovněž čichtický mlynář Jakub Houska, neboť utrpí škodu ztrátou mlečů, podle zákona mu proto má být poskytnuta úleva na obilní činži, kterou má vyrovnat nový mlynář, což však Jan Böhm odmítl, neboň není netolickým poddaným a činži bude odvádět bavorovské obci. K němu se pak připojil Ftantišek Hanzlovský, mlynář ve Velké Blanici,který musel odváět 35 strychů úšenice, 195 str. žita a 53 zl. na hotových penězích. Obdobně i mlynář rozboudovský, ten jediný odváděl činži městu Bavorovu a Jan Böhm byl proto ochoten část převzít.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

K znovuvystavění mlýna došlo roku 1849, mlýn se tehdy nazýval Moučků, podle starobylé chalupy na protějším břehu (ta zanikla po desetiletích devastace místním JZD v 80. letech 20. stol.).

16.1.1849 bavorovský magistrát povolil Janu Böhmovi postavit mlýn a pilu Bavorova u silnice vedoucí k Netolicům, naproti statku U Moučků, který mu patrně atřil (občas býval zván Jan Moučka)

1850 zřízeno třetí složení

5.5.1856 prodal mlýn Hynku Skuhrovi (1841-1913), synu Prokopa Skuhry, mlynáře v Putimi, který v témže roce putimský prodal a tento patrně zakoupil pro syna.

1857 se oženil s Magdalenou (1838-1887), dc. Kryštofa Denka, mlynáře v Mutěnicích na Strakonicku

srpen 1887 převzal mlýn syn Jan Skuhra (1865- jaro 1932) , rodičům zajištěn výměnek, matka  však za měsíc zemřela

1889 se oženil s Terezií (1869- březen 1947) ze Svinětic, zároveň získal živnostenské oprávnění

1905 žádal o povolení zřídit turbínu, 1907 kolaudována

ve mlýně zaměstnáni 2 mlynářští učni, 1 čeledín, 1 služka

1930 Jan Skuhra

květen 1930 na něho podali stížnost okolní mlynáři Antonín Kubernát a Antonín Duchač a iobčané Josef Hlinka, Antonín Brych a Václav Böhm, že při zřizování turbíny bez povolení zvýšil jez, čímž zaplavuje okolní pozemky a poškozuje sousední mlynáře, 6.11.1931 komise mu nařídila jez snížit o 12 cm, on jej sice snížil, ale ne o tolik

červenec 1932 po smrti Jana Skuhry mlýn převzal jediný syn Bohumír Skuhra, zůstal svobodný

zakoupil si letadlo (patrně jako jediný mlynář v republice)

13.1.1942 Bohumír Skuhra čásečně zbaven svépravnosti, z mlýna vystěhován, pracuje jako stárek na mlýně ve Velké Blanici

V roce 1943 byla na mlýn uvalena nucená správa (údajně pro špatné hospodaření), v červnu 1945 zrušena.

Mlýn byl poslednímu mlynáři Bohumíru Skuhrovi vrácen po 2. sv. válce.

Po válce zde pracoval jakýsi Rus, zachytila a umlátila ho ale řemenice.

1947 uvažováno o zřízení lihovaru, škrobárny nebo sušárny brambor, nerealizováno

1.3.1954 poslední mlynář Bohumír Skuhra tragicky zahynul po té co spadl do turbíny, která ho roztrhala.

1954 mlýn převzala Strojní a traktorová stanice

poté mlýn užívalo JZD, přestavělo na volné ustájení býků na žír, postupně zcela zdevastován

1988 elektrárnu odkoupil Vladimír Závorka ze Strakonic, postupně ji zrekonstruoval a přikoupil a obnovil náhon

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

1990 určen k demoolici

zakoupil Záruba, nechal ho zbourat a na jeho základech postavil nový dům

současný majitel Pavel Předota

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Skuhra
 • Böhm
 • Moučka

Historie mlýna také obsahuje:

1849-1856 Jan Böhm (zv. Moučka)

1856-1887 Hynek Skuhra

1887-1932 Jan Skuhra

1932-1954 Bohumír Skuhra

V roce 1930 byl majitelem mlýna Jan Skuhra.

1939 - Bohumil Skuhra (RR)

1954- STS

-1990 JZD

1988 Vladimír Závorka (MVE)

1990 Záruba (obyt. objekt)

Pavel Předota

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • 1945 – současnost
   zděná
   přízemní
   Celková zasatvěná plocha 800 m2 mimo nádvoří.
   Vladimír Závorka: Mlýn vypadal jako zámeček. Měl bohatou štukatérskou výzdobu zvenčí kolem oken, ale i uvnitř v místnostech. Zdi byly vymalované podle šablon různými ornamenty. Obytné stavení byla patrová budova. Nahoru vedly krásné kamenné schody. Pamatuji si i pěkná dřevěná okna, která ještě v době, když jsem mlýn prolézal, nebyla rozbitá. Podlahu pokrývaly parkety. Rohová místnost byla obrovská, zeď u mlýna byla široká jistě 1,5 m.
   JZD při přestavbě na volné ustájení býků ubouralo vnitřní zdi, nechalo jen obvodové, přidělalo přístřešky. Zvětšil se také vjezd, krmení se shazovalo do koryt pořímo z vozu. Podlaha byla hliněná a jednou za čas vyhrnuli hnůj buldozerem, čímž postupně podhrabali základy. Zeď, která byla u náhonu, začala prosakovat a uvnitř pak bylo jezero vody.
   1990 určen k demolici.
   Dnes novostavba na původních základech.
   • náhrobky, pamětní desky
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    původně jen 2 kamenná složení
    1850 povoleno zřízení 3. složení
    Zaniklý
    • pila
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    zřízení pily plánováno 1849, patrně ale nerealizována
    na obnově MVE se pracovalo od 1988
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • most, propustek
    • turbínový domek
    květen 1930 na Janu Skuhru podali stížnost okolní mlynáři Antonín Kubernát a Antonín Duchač a občané Josef Hlinka, Antonín Brych a Václav Böhm, že při zřizování turbíny bez povolení zvýšil jez, čímž zaplavuje okolní pozemky a poškozuje sousední mlynáře, 6.11.1931 komise mu nařídila jez snížit o 12 cm, on jej sice snížil, ale ne o tolik
    náhon dlouhý 250 m, obnovený po roce 1990
    postaven nový turbínový domek
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis1905 podána žádost o povolení zřízení
    1907 kolaudována
    1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,834 m3/s, spád 1,372 m, výkon 11,45 HP
    Francisova turbína o výkonu 12 kW na spádu 1.3 m, tato turbína zde byla již v roce 1930
    z původní turbíny zůstala jen hřídel, využitá při stavbě nové turbíny
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis1905 podána žádost o povolení zřízení
    1907 kolaudována
    1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,834 m3/s, spád 1,372 m, výkon 11,45 HP
    Francisova turbína o výkonu 12 kW na spádu 1.3 m, tato turbína zde byla již v roce 1930
    z původní turbíny zůstala jen hřídel, využitá při stavbě nové turbíny
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    Popispřipravena jako rezervní
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Popis1849-1850: 2 kola
    1850-1907: 3 kola na spodní vodu
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 1
    • AutorCalla
     NázevAtlas zařízení využívajích obnovitelné zdroje energie
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://calla.ecn.cz/atlas/detail.php?id=452
     Datum citace internetového zdroje11.11.2015
     AutorCalla
     NázevAtlas zařízení využívajích obnovitelné zdroje energie
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://calla.ecn.cz/atlas/detail.php?id=452
     Datum citace internetového zdroje11.11.2015
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 12, str. 41
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJaroslava Pixová
     NázevNa břehu Blanice - k šumavskému prameni
     Rok vydání2012
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 56-63

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     11.11.2015 17:51 uživatelem Franklyn (Lukáš Racocha)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 11.3.2019 20:25
     Radomír Roup (Radomír Roup) 9.6.2018 10:49
     doxa (Jan Škoda) 9.2.2023 11:56