Funět jako mlynářská herka.
(německé přirovnání)

Thammühl, Podhrázský mlýn

Thammühl, Podhrázský mlýn
37
Dalibora z Myšlína
Staré Splavy
471 63
Česká Lípa
Doksy u Máchova jezera
50° 35' 24.4'', 14° 37' 58.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí pod hrází Máchova jezera. Je zachován náhon, kterým se voda přiváděla do mlýna, klenutý odtokový kanál. Nyní je v mlýně penzion.

V obci
Robečský potok
20120/5-2886, rejstřík 5-2886 mlýn čp. 37
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1366 - pravděpodobný vznik mlýna při založení Velkého rybníku Karlem IV

1460- první zmínka o mlýnu v dokském privilegiu Jiřího z Poděbrad, lokalizace "v Hákově" podle zaniklé vsi

1481 - letopočet vytesán na skalní průrvě s vyobrazením basy - viz pověst

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1553 - při dělení panství mlýn připadl dokské - bezdězské části

1585 - z potvrzení artikulů dokského mlynářského cechu vyplývá, že každé 3 roky s Velký rybníík vylovuje, a proto v tu dobu nemůže mlýn pod rybníkem mlít, 1683 - potvrzeno Arnoštem Josefem z Valdštejna.

1598 zmíněn "Podstavní mlejn"

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1621 - mlýn nazván Podhrázský

1625 a 1636 - mlynářka Anna Mikulášková, sestra Andrease Tesla

1638-1642 Thomad Wittich, do cechovní pokladny odvádí 6 kop, sud piva a 6 liber vosku

1681 - 1683 -  v účtech uvedena pila

1723 - Wenzel Buntzmann, mlýn o 4 složeních, mleči z Doks, Staré a Nové Skalky, Luk, Tachova, Bezdědic. Z každého strychu semletého obilí odvádí 1/8 měřice., stálý plat činí čtvrtletně 57 zl. 30 kr. a náhrada za vykrmení vepře 5 zl., celkem tedy 250 zl. ročně. V době výlovu rybníka odvádí čtvrtletní plat 17 zl. 30 kr. mlynář z výše položeného Břehyňského mlýna. Mlynář musí bezplatně mlít a šrotovat obilí z panských dvorů  a řezat dříví pro vrchnost.  Vrchnost hradí mlecí kameny (1 zl. 30 kr. běhoun, 45 kr. ležák) včetně jejich dovozu robotníky, každoročně věnuje 2 fůry bukového dřeva na vantroky a na hřídele a jednou za 3 roky list pily.

1724 - Johann Michl

1744 - Josef Waltr z Mimoně

1752 - Karel Wietschel

do 1807 - Katarina Wietschelová - vdova se synem Josefem mlýn prodali nejstaršímu synovi Franzovi Wietschelovi za 24.000 zl.

1821 - Theresia Wietschelová, vdova, rozená Schwarz

1827 - mlýn s dalšími domy vyhořel

1843 - Karel Schwarz, výstavba současného mostu

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1876 - Eduard  Schwarz - žádost o schválení přístavby s pultovou střechou

1889 - žádost o schválen přízemní přístavby

okolo r. 1900 - modernizace zařízení

1923 - Wilhelm Schwarz - na základě smlouvy s městem změnil pohon z původních 4 vodních kol na na 2 elektromotora a postavil elektrárnu

V r. 1930 zde byla elektrárna v majetku  obce Doksy (RR).

1941 ukončen provoz

1946 nártodní správce František Vintiška

1947 - objekt pily v havarijním stavu, doporučení na zboření

1947  provedena celková rekonstrukce mlýnice (povoleno MěÚ v Doksech v únoru 1947). Z objektu zbyly jen obvodové zdi a sedlová střecha. Stropy byly nové a posunuty do jiných úrovní. Do mlýna bylo svezeno zařízení z okolních zkonfiskovaných mlýnů. Provoz obnoven v září 1947.

1967 - rekonstrukce objektu

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mikulášek
 • Buntzmann
 • Michl
 • Waltr
 • Wietschel
 • Schwarz
 • Vintiška

Historie mlýna také obsahuje:

1460 - město Doksy

1553 - dokeská část panství

1625 a 1636 - mlynářka Anna Mikulášková

1723 - Wenzel Buntzmann

1724 - Johann Michl

1744 - Josef Waltr z Mimoně

1752 - Karel Wietschel

do 1807 - Katarina Wietschelová - vdova se synem Josefem mlýn

Franz Wietschel

1821 - Theresia Wietschelová, vdova, rozená Schwarz

1843 - Karel Schwarz

1876 - Eduard  Schwarz

1923 - Wilhelm Schwarz

1930 - obec Doksy

1946 František Vintiška

Ve skalní stěně průrvy je vedle letopočtu 1481 vytesán znak malé basy. K tomu se váže pověst o opilém basistovi, který zde měl spadnout z pěšiny v průrvě při návratu domů. Druhý den ho zde prokřehlého nalezl mládek.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  06 2014
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Mlýn zcela přestavěn pro ubytovací účely.
   Mlýn stojí pod hrází rybníka.

   Dochovaný portálek z původního mlýna.

   \n

   okolo r. 1900 - modernizace zařízení, umělecké zařízení


   1923 - na základě smlouvy s městem změněn pohon z původních 4 vodních kol na na 2 elektromotora a postavena elektrárna


   1947 - provedena celková rekonstrukce mlýnice.  Z objektu zbyly jen obvodové zdi a sedlová střecha. Stropy byly nové a posunuty do jiných úrovní. Do mlýna bylo svezeno zařízení ze zkonfiskvaných okolních mlýnů. Provoz mlýna obnoven v září 1947.

   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
    • zcela bez technologie aj.
    při přestavbě vybavení kompletně zlikvidováno
    Žádná položka není vyplněna
    1900 instalováno umělecké složení
    2 válcové mstolice (pohon 1. kolem)
    2 páry kamenného složení (pohon 2. a 3. kolem)
    prachový cylindr
    hranolový vysévač
    trieur
    loupačka
    1946:
    2 dvouválcové žitné stolice Hoerde Vídeň
    4 páry francouzských kamenů prům 110 cm
    loupačka patent Holzhausen
    6 moučných a 1 prachový hranolový vysévač
    koukolník
    transmise prům. 40 mm s dřevěnými ložisky a řemenicemi
    9-10 výtahů (z toho 7 bez popruhů)
    po roce 1946 sem přemístěno:
    ze mlýna Zakšín čp. 11:
    aspiratér Fr. Heer
    loupačka Kašpar prům. 800 mm
    dvouválcová stolice Kašpar 600 x 220 mm
    rovinný vysévač Welzig
    tříkrupičná reforma Heer (šíře rámečků 370 x 450 mm)
    míchačka Rapid od fy Fantl Praha prům. 1600 mm
    ze mlýna Brenná 37:
    2 dvojité výtahy
    1 aspirace
    čtyřválcová stolice Andrae a Fellgner Hrádek nad Nisou 600 x 300 nn
    mačkadlo na oves
    míchačka na mouku délka válce 1300 mm
    výtah
    2 šnekové dopravníky
    ze mlýna Veselí čp. 33:
    4 dvojité výtahy
    2 jednoduché výtahy
    2 trasmise s řemenicemi a lůžky
    3 sběrné šnekové dopravníky
    1 transportní šnekový dopravník
    dvouválcové stolice Andrae a Fellgner 600 x 300 mm
    dvojitá reforma Heer, Ober Ebersdorf rám 220 x 400 mm
    šrotovník na krmné obilí
    ležatá míchhačka na mouku delká válce 280 cm
    výtahy
    aspirace
    ze mlýna Snědovice čp. 74:
    žitná dvouválcová stolice 600 x 300 mm
    výtah
    aspirace
    Zaniklý
    • pila
    V minulosti byla u mlýna pila a od 20. let 20. století i elektrárna
    Pohon pily zajišťovalo 4. kolo
    • náhon
    • rybník
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    Náhon je zasekán ve skále.
    Směrem k přelivu vede šikmo odpadní strouha s pečlivě přisekanými stěnami, do kterých jsou vyhloubeny svislé dráže pro osazení hradicích zařízení a česel, vyskytují se zde i neobvyklé kruhové prohlubně. Pod přelivem spadá voda do hluboké skalní průrvy vysekané rovněž do pískovcového podloží. Na jejím počátku je široké vývařiště, za ním se průrva zužuje a objevují se pečlivě přisekané stěny, v nich jsou vyhloubeny většinou naproti sobě na obou březích svislé dráže o výšce 5 - 10 m, některé mají na dolním konci zakřivený průběh, umožňující plynulé nasazení trámů.
    Účel nebyl zcela objasněn, ale minimálně poslední dvojice pravděpodobně sloužila k přehrazení toku stavidly a navedení vody do dřevěných vantroků. Ty vedly pod přilehlým mostem do lednice mlýna a pily.
    V minulosti zde ale došlo k velkým úpravám terénu a vybetonování přelivu, loviště a části nábřežních zdí. Původní zdi z pískovcových kvádříků dochovány pouze v rozsahu mostu zaklenutého valenou klenbou rovněž z pískovcových kvádrů. Směrem k hrázi je most rozšířen železobetonovou mostovkou.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV r. 1930 zde byla turbína Francis, průtok 1,511 m3/s, spád 5,85 m, výkon 95,5 k.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV r. 1930 zde byla turbína Francis, průtok 1,511 m3/s, spád 5,85 m, výkon 95,5 k.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popispřed 1923 4 kola o prům. 6 m
    Typelektrický motor
    StavNezjištěn
    Popis1923 změněn pohon ze 4 vodních kol na 2 elektromotory
    výkon 18,4 a 11,5 kW
    Typelektrický motor
    StavNezjištěn
    Popis1923 změněn pohon ze 4 vodních kol na 2 elektromotory
    výkon 18,4 a 11,5 kW
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 3
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMiroslav Kolka
     NázevTechnická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech na okolí
     Rok vydání2014
     Místo vydání
     Další upřesněnístr. 115 - 125
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet
     NázevPamátkový katalog, vodní mlýn
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníNárodní památkový ústav
     Odkazhttp://pamatkovykatalog.cz/?legalState=130930&sequence=41539&page=1662&resultsDisplay=list&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
     Datum citace internetového zdroje29.6.2017

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     7.10.2012 20:58 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     milannyc

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 7.10.2017 20:06
     Radomír Roup (Radomír Roup) 29.8.2016 12:51
     doxa (Jan Škoda) 28.11.2023 12:47
     kolssteyn 7.10.2023 13:44