Maria byla před, při a po porodu panna,
stejně jako mlynáři před, v a za mlýnem bývají zloději.
(německé přísloví)

Volmanův mlýn

Volmanův mlýn
35, 82
Tovární
Žebrák
267 53
Beroun
Žebrák
49° 52' 21.5'', 13° 53' 38.3''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn pod Žebráckým rybníkem, připomínaný k roku 1552, dočasně zničený za třicetileté války, naposledy v majetku místních továrníků Volmanů. Po II. světové válce zbořený, na místě mlýna dnes supermarket.
500 m jz od kostela sv. Vavřince v Žebráku
Stroupinský potok
veřejně přístupný

Obecná historie:

Historie dle rukopisu Václava Baura, uloženého v muzeu v Žebráku:

(zaslal Lukáš Menoušek 04 2023)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

7. listopadu 1544 Jan mladší z Valdštejna a na Točníku povolil Žebráckým, aby si zřídili nad městem rybník, mlýn a cihelnu

Mlýn zřízen patrně zároveň s rybníkem

14. dubna 1552 Jan mladší z Valdštejna prohlásil rybník, mlýn a cihelnu za neomezené vlastnictví města, zbavil je tím i placení poplatků

(toto privilegium později potvrdili i Lobkovicové a císař Karel VI.)

mlýn měl jedno složení

6.9.1575 Diviš Kundrát, mlynář a soused v Žebráce prodal Salomeně z Talmberka a na Hořovicích mlýn v Hořovicích zvaný Kundrátovský

24.6.1616 Jan Štachl (Stach, Štach)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1633 Jan Sekerka, mnlynář hrázský

1638 Jan Zášik

29. října 1639 Švédové vydrancovali a vypálil Žebrák, vyhořel i mlýn

po válce mlýn obnoven

1651 soupis poddaných dle víry: mlynář Václav Krupička s manželkou

1682 v Žebráku ustaven pekařský cech, do něhož náleželi i mlynáři

1686 Václav Hudeček s manž. Kateřinou

1693 Jakob Vodrážka (1656- 28.1.1702) s manž. Annou, po jeho smrti se provdala za Jiřího Floriana (není známo, zda byl mlynář)

Daniel Kušička (1655- 11.1.1706, 1691-1694 mlynář ve Zdicích) s manž. Kateřinou (1652- 8.10.1705)

3.4.1715 Václav Kohout, platí roční nájem 40 zl. rýn. a odvádí vykrmeného vepře v ceně 10 zl. 1729 se utopil v mlýnské strouze v Dobřívě.

1729 Václav Kohout (syn?), 24.9.1735 dal výpověď z nájmu, další mlynář nabízel jen 30 zl. roč. nájmu

1744 (možná již dříve) Jan Jiří Kohout, pokud bude platit 40 zl.

10.5.1746 Vojtěch Velvarský za roční činži 50 zl.

17.11.1747 z nájmu propuštěn a na jeho místo přijat František Svoboda, který nabíádl městu půjčku 600 zl.r. 21.6.1748 byl jeho původně roční kontrakt prodloužen na 3 roky.

24.4.1749 obec prodala mlýn s dvojím složením, potřebnou vodou a dalším příslušenstvím za 300 zl. a roční činži 50 zl. Vojtěchu Velvarskému s manž. Terezií, dc. Jakuba Růžičky z Radnic. Náklady na opravy nese kupec, může rozšiřovat užitky, které mu budou náležet, od mletí sladu pro pivovar nesmí za várku požadovat víc než 20 pintní soudek a babu, plat dostávat nebude.

mlynářka Terezie několikrát odsouzena skrz urážky a hádky

4.6.1771 Vojtěch Velvarský nadržel při velikém lijáku příliš mnoho vody bv rybníce, když viděl hrozící nebezpečí, teprve vodu z rybníka kvaltovně vypustil, čímž způsobil mnoho škod na rybách a na pozemcích. Poněvadž povodeň nadělala mnoho škod i v Točníce, byl od správce Kramera arestován.

28.1.1773 se jeho vinou opět rozlila voda přes hráz

aby se podobným dituacím napříště předešlo, byly osazeny hamy při satvidle u vantrok a upři prvním satvidle u splavu

16.2.1773 mlýn s dvojím složením více méně v dobrém stavu opět prodán

2.3.1773 dána Vojtěchu a Terezii Velvarským 4 nedělní výpověď k vystěhování z mlýna

31.3.1773 za 450 zl. hotově složených a 65 zl. roční činže koupil mlýn Antonín Frídl z Libomyšle u Lochovic (švagr Jana Nejedlého z čp. 10)

30.4.1773 ale od koupě odstoupil

29.4.1773 převzal mlýn za stejných podmínek Jan Votrubec (+ 24.7.1795) původem z Rokycan s manž. Benignou

1789 u mlýna hospodářství 2 1/2 jitra (5 str.)

2.12.1792 prodal mlýn se 7 str. polí za 1000 zl.  a roční plat k obci 60 zl. nezletilému Josefu Noskovi ze Švabína

2.2.1803 Josef Nosek prodal mlýn Janu Stříbrskému mlynáři z Loučky za 3150 zl. a roční plat k městu 63 zl. 30 kr.

8.7.1804 od něho koupili mlýn manželé mlynáři Jan a Marie Bouškovi za 5.600 zl.

28.2.1806 zahájili přestavbu mlýna pod vedením zednického mistra Jakuba Čápa za 750 zl. (následkem znehodnocení peněz cena stoupla na 2050 zl.)

v listopadu 1807 nebyla stavba dokončena

6.11.1807 rozestavěný mlýn s akordem na dokončení stavby s mistrem Jakubem Čápem zakoupili od manželů Bouškových za 17.400 zl. a roční činži 60 zl. manželé Josef a Marie Trnkovi z mlýna v Bratkovicích u Hluboše

30.12.1808 od manželů Trnkových koupil mlýn za 16.700 zl. Jan Kalina, mlynář z Drahoňova Újezda, s manželkou Barborou (kupní smlouva exhibována 25.1.1809)

31.12.1817 po smrti Jana Kaliny zdědil jeho polovinu v ceně 4000 zl. syn Hynek Kalina, vdova Barbora se 9.10.1820 znovu provdala za vdovce Jana Františka Vorla, mistra pekařského

10.11.1818 se Hynek Kalina oženil z Lidmilou Marií (* 10.9.1797), dcerou mistra koželužského Jakuba Ignáce Hněvkovského

1824 Hynek Kalina zemřel, vdova se 15.11.1825 znovu provdala za mlynáře Čeňka Noska ze Švabína, nájemce pivovaru v Žebráce, postoupila mu polovici mlýna do spoluvlastnictví

8.7.1829 k mlýnu přikoupili domeček na Kozle zv. Hájek se zahrádkou

budova mlýna byla zděná o 1 poschodí, mlýnské zařízení o 2 složeních. V prvním poschodí měl mlynář klenutou kuchyň a 2 světice. Stodola byla rovněž zděná. Vše i s polmi oceněno na 8.631 zl. 56 kr. konv.m.

 

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

12.4.1853 Ludmila Nosková zemřela, mlýn se zahradou v ceně 4.241 zl. 10 kr. a várečné právo v ceně 150 zl. stř. a pole v ceně 2.994 zl. zdědil syn Karel Nosek

2.3.1893 zakoupil strojník a výrobce hospodář. strojů František Volman s manž. s manž. Annou, roz. Hölchovou

do mlýna přenesl svoji továrnu na obráběcí stroje z Plzeňské č. 25 o 50 zaměstnancích

na místě mlýna zřízena strojnická provozovna, zařízení kolaudováno 18.5.1894

1912 po dokončení  nové budovy fabriky zde zůstala slévárna 

po jeho smrti syn Otakar Volman

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

za války syn Ota Volman obnovil mlýn, ále po válce neprosperoval a byl přeměněn na správkárnu motorů

 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1930 Otakar (Otto) Volman

po ukončení strojní z důvodu přesunu do nově postaveného závodu na druhém břehu zde vznikl autoservis a benzínová pumpa a zastupovali i značku Harley-Davidson včetně prodeje

 

po znárodnění zde byla opravna strojů a expediční sklad

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Volman
 • Kundrát
 • Štachl
 • Štach
 • Stach
 • Sekerka
 • Zášik
 • Krupička
 • Hudeček
 • Vodrážka
 • Kušička
 • Kohout
 • Velvarský
 • Svoboda
 • Fridl
 • Votrubec
 • Nosek
 • Stříbrský
 • Boušek
 • Bauschek
 • Trnka
 • Kalina
 • Bouček
 • Bautschek

Historie mlýna také obsahuje:

město Žebrák

nájemci:

1575 Diviš Kundrát

1616 Jan Štachl (Stach, Štach)

1633 Jan Sekerka

1638 Jan Zášik

1651 Václav Krupička

1686 Václav Hudeček

1693 Jakob Vodrážka

-1706 Daniel Kušička

1715 Václav Kohout

1729 Václav Kohout ml.

1744  Jan Jiří Kohout

1746 Vojtěch Velvarský

1747 František Svoboda

majielé:

1749 Vojtěch Velvarský

1773 Antonín Frídl

1773  Jan Votrubec

1792 Josef Nosek

1803 Jan Stříbrský

1804 Jan Boušek (Bautschek)

1807 Josef Trnka

1808 Jan Kalina

1817 Hynek Kalina

1824 Čeněk Nosek

1853 Karel Nosek

1893 František Volman

1914 Otakar (Otto) Volman

 


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2017
   městský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    1806-1808 celková přestavba mlýna pod vedením zednického mistra Jakuba Čápa
    1829 budova mlýna byla zděná o 1 poschodí, mlýnské zařízení o 2 složeních. V prvním poschodí měl mlynář klenutou kuchyň a 2 světice. Stodola byla rovněž zděná.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      mlýn měl původně 1 složení
      1773 mlýn s dvojím složením
      Zaniklý
      • výroba elektrické energie
      • kovoobráběcí dílna
      od 1895 strojírna a slévárna
      Po roce 1905 zde instalováno dynamo
      • rybník
      Velký rybník zvaný Mlýnský či Žebrácký nad mlýnem.
      rybník založen před 14.4.1552
      Z rybníka voda vedena mlýnskou strouhou, počínající u hořovické silnice.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,119 m3/s, spád 5,9 m, výkon 7 HP
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,119 m3/s, spád 5,9 m, výkon 7 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 14
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 14
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách I.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 60
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorOtomar Dvořák
      NázevŽebrák v době našich dědečků
      Rok vydání2013
      Místo vydáníŽebrák
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVáclav Baur
      NázevDějiny domů v Žebráce
      Další upřesněnírkp. v muzeu v Žebráce
      AutorVorel
      NázevKronika
      Další upřesněnírkp.

      Místo uloženíSOA Praha
      Název fonduVelkostatek Zbiroh
      Název archiválieUrbář
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signatura3
      Místo uloženíSOA Praha
      Název fonduVelkostatek Zbiroh
      Název archiválieUrbář
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signatura3

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Vytvořeno

      14.6.2017 13:30 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 14.6.2017 16:24
      Jiří Smitka (Jiří Smitka) 14.3.2018 16:11