Má dvousečný rozum, za sebe a před sebe –
jako pila jednuška.
(německé rčení)