S pytlem sena se nechodí do mlýna.
(německé přísloví)

Požadavek na doplnění karty