Musí nést břemeno jako mlynářský osel.
(německé přirovnání)