Když mlýnské kolo nemá vláhu, tak se zastaví.
(německé přísloví)