Malé dítě je hračka, velké dítě je mlýn.
(jidiš přísloví z oblasti Varšavy)

mlýn Na valše

mlýn Na valše
71/207
207/II
Na Valše
Vodňany
389 01
Strakonice
Vodňany
49° 9' 8.1'', 14° 10' 41.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Wölflů, Broků, Hanzlovský, Vaňkovský, Pimperlovský, Křehkých, Boubínský, Na Valše - mlýn, rekonstrukcí skladových prostor bývalého mlýna vznikne „Mezinárodní enviromentálně vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany“ včetně ubytovacích kapacit s celkovými náklady 65 mil. Kč. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV JU) ve Vodňanech plánuje její realizaci v letech 2010 – 2013.
Blanice
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn Velflů (dříve Broků) v ulici Na valše
Jako na Starém bělidle si připadal vodňanský občan v této části města, vše podtrženo starými stodolami se slaměnými střechami, snad jen ta Božena Němcová tu chyběla. Zato zde dobře fungovala rodina, která bělila prádlo pro celé město. Jaký byl osud původních majitelů po znárodnění, jsme se nedověděli. Dlouho se zde říkalo, že je to mlýn u Broků, byla to rodina židovského původu a zřejmě skončila, jako skoro celá tato komunita za druhé světové války, v německých koncentračních táborech.
Velflů dostali mlýn za války, údajně náhradou za jiné pozemky v Českých Budějovicích. Dnes v areálu mlýna hospodaří Výzkumný ústav Jihočeské univerzity, a kromě dvou bytovek jej používá jako sklad krmiv pro ryby. Hodně bylo přestavěno, jen hlavní budova mlýna zůstala původní.
Tato část dříve na okraji města se podstatně změnila likvidací starých domků bělidla a díky nové zástavbě včetně areálu Blanice.

http://www.infocentrumvodnany.cz/infocentrum/subj/31-tipy-na-vylet/texty/102-nemelem,-nemelem-%28serial%29/texty/4-expozice-muzea/texty/102-nemelem,-nemelem-%28serial%29/texty/35-nemelem-nemelem-6.-dil


Historie mlýna obsahuje událost z období:

v první pol. 15. stol. zřízen 3 km dlouhý náhon pro mlýny u městských hradeb Valchu, Kamenný a Hliněný 

1477 smlouva města s bratry Zdeborovými na prodej valchy - s valchou se nesmí hýbat, má vantroky, žlaby a kolo valchovní, široké jako dvě mlýnská. Noví majitelé nesmí bránit, kdyby město při ní chtělo postavit šlejfernu.

1489 soukeníci mohli valchu využívat za roční plat 1 kopy

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

1552 nová smlouva se soukenickým cechem ohledně používání valchy

1598 od Martina Boubína, který vlastnil i sousední Kamenný mlýn, koupil mlýn Martin Záblatský s manž. Markétou za 300 kop, zmíněna rovněž valcha

Události
 • Vznik mlynářské živnosti

1654 Berní rula: mlýn s jedním složením a 9 strychy polí, mlynář Matěj Křehký

1676 Lidmila Křehká

1688 Jakub Křehký, vydáno potvrzení, že mu punčocháři, kteří na valše válí punčochy, nezpůsobí žádnou újmu

30.9.1694 po smrti Jakuba Křehkého jeho vdova prodala mlýn svému švagrovi Augustinu Kapustovi za 400 zl.

1702 po smrti Augustina zdědila mlýn o 1 složení vdova Alžběta se synem Matějem

1708 Martin Veselý, prohlídka vodňanských mlýnů a jezů přísežnými mlynáři z Prahy

1710 kniha odhadů nemovitostí Josef Pimperle

syn Matěj Pimperle, 1741 mlýn pronajal Janu Ochočovi a sám si pronajal mlýn v Putimi

Jan Ochoč platil nájmu 30 zl., měl však potíže s valchou, ktrerá mu ubírala vodu a tak mlýn často stál

1754 Matěj Pimperle prodal mlýn za 1250 zl. Petru Vaňkovi s manž. Rozálií a sám si zakoupil Mostecký mlýn

1775 Per Vaněk prodal mlýn Vojtěchu Pavelkovi, který k němu koupi i sousední valchu

1802 mlýn s valchou, 3 stoupami, kusem louky a pole prodal Vojtěch Pavelka synovi své manželky z 1. manželství Tomáši Řídkému za 4400 zl., nevlastní syn Jan Žahour  zde měl podíl 2450 zl., ale po dohodě s Tomášem Řídkým se ho zřekl. Kupující se zavázal, že bude udržovat valchu v dobrém stavu a v zimě bude udržovat i cestu k ní. Soukeničtí mistři platili za válení širokého postavu 10 kr., za úzký 6 kr., stanovený ceník měli i jircháři a punčocháři.

1805 mlýn o 2 složeních s 3 stoupami a valchou koupil za 13.000 zl. František Putschegl s Terezií roz. Řídkou

1810 mlýn prodal za 17.000 zl. Janu Žahourovi a jeho manž. Marii, pro sebe si zakoupil Hliněný mlýn

1833 k jejich schovance Veronice Kurschové, dceři vodňanského ševce, se přiženil František Hanzlovský, syn mlynáře z Chrášťan, stal se spolumajitelem mlýna a valchy a posléze i plným vlastníkem

 

1876 mlýn zdědil nejst. syn František s Hedvikou, dc. sládka z Drhovle, po její smrti se znovu oženil s Marií Knoblochovou ze Zvolenic

1893 v exekuční dražbě zakoupila Písecká spořitelna

prosinec 1893 mlýn prodla Janu Šlehoferovi a jeho manž. Marii, se synem Františkem si založili firmu Šlehofer a spol.

1905 mlýn prodali Arnoštu Brokovi a odešli na mlýn v Žichovci

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 Arnošt Brock

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Arnošt Brok jakožto Žid deportován do koncentračního tábora, kde byl umučen

prázdný mlýn dostali Wölflovi jako náhradu za svoji chalupu, nuceně vyvlastněnou při budování vojenského letiště u Českých Budějovic, mlýn vedl stárek. Otec Wölfl se však zabil při vyvážení hlíny ze dvora, takže zde zůstala matka se synem, který se později oženil.

Po smrti Wölfla ml. se matka odstěhovala a mlýn zakoupil Výzkumný ústav rybářský.

Budovu využívá Výzkumný ústav Jihočeské univerzity jako sklad krmiva pro ryby.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Boubín
 • Záblatský
 • Křehký
 • Kapusta
 • Veselý
 • Pimperle
 • Ochoč
 • Vaňek
 • Pavelka
 • Řídký
 • Putschegl
 • Žahour
 • Hanzlovský
 • Šlehofer
 • Brok
 • Wölfl

Historie mlýna také obsahuje:

-1598 Martin Boubín

1598- Martin Záblatský 

1654-1676 Matěj Křehký

1676-1688 Lidmila Křehká

1688-1694 Jakub Křehký

1694-1702 Augustin Kapusta

1702-1708 Matěj Kapusta

1708-1710 Martin Veselý

1710-1741 Josef Pimperle

1741-1754 Matěj Pimperle

1741-1754 Jan Ochoč (nájemce)

1754-1775 Petr Vaněk

1775-1802 Vojtěch Pavelka

1802-1805 Tomáš Řídký

1805-1810 František Putschegl 

1810 -1833 Jan Žahour

1833-1876 František Hanzlovský (1/2, poté celý)

1876-1893 František Hanzlovský ml. 

1893 Písecká spořitelna

1893-1905  Janu Šlehofer, fa Šlehofer a spol.

1905-1939 Arnoštu Brok

1940- Wölfl

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
    jednopatrový
      • zcela bez technologie aj.
      Dochována turbína systému Haag (zde nesprávně označovaná jako Girard), používaná v poslední čtvrtině 19. stol. hlavně v USA, jedna z předchůdců turbiny Leffel - Francis. Jedná se o velmi vzácnou a hodnotnou historickou vodní turbínu, v ČR je pravděpodobně jediná. - David Veverka
      Žádná položka není vyplněna
      1654, 1694: 1 složení
      1805: 2 složení a 3 stoupy
      Zaniklý
      • stoupa
      • valcha
      Soukenická, později též jirchářská a punčochářská valcha připomínána již 1477, smlouvy na její užíváni z let 1489, 1552 a 1802.
      Valcha stála na levém břehu náhonu.
      1802, 1805: 3 stoupy
      • náhon
      • odtokový kanál
      Mlýn stál na pravém břehu náhonu, zřízeného v první pol. 15. stol., společného též pro Kamenný a Hliněný mlýn
      4.11.1851 Okresní soud ve Vodňanech potvrdil závazek mlýnů krašlovických čp. 25, 26 a 27 a pro mlýny městské a příměstské čp. 98 - Pomejů, 33 - Hliněný, 42 - Kamenný a 71 - U valchy, že každoročně v červenci po skočické pouti mají spustit stoku, která je spojuje, a nechat po 3 dny proudit vodu, aby se stoky vyčistily. Mlynáři z Hliněného, Kamenného a mlýna u Valchy byli zavázáni na společné útraty mlýnskou stoku od společného jezu až k Hliněnému mlýnu vyčistit.
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1654, 1694: 1 kolo
      1805: 2 kola
      1905: 1 kolo pro mlýn, 1 kolo pro valchu
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1654, 1694: 1 kolo
      1805: 2 kola
      1905: 1 kolo pro mlýn, 1 kolo pro valchu
      Typturbína Girardova
      StavDochovaný
      Popis
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,5 m3/s, spád 0,66 m, výkon 10 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      • pískovcový kámen | Počet:
      • AutorJaroslava Pixová
       NázevNa břehu Blanice - Vodňansko
       Rok vydání2011
       Místo vydáníPutim
       Další upřesněnís. 103-106
       AutorJaroslava Pixová
       NázevNa břehu Blanice - Vodňansko
       Rok vydání2011
       Místo vydáníPutim
       Další upřesněnís. 103-106
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 41

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Ostatní

       Vytvořeno

       14.1.2015 20:46 uživatelem No.666

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 18:03
       David Veverka (David Veverka) 30.11.2021 02:51
       doxa (Jan Škoda) 1.2.2023 10:14