Když mlynář sní, tak o míře a mletí.
(německé přísloví)

Družstevní mlýn

Družstevní mlýn
55
Velká Losenice
59211
Žďár nad Sázavou
Velká Losenice
49° 34' 57.2'', 15° 49' 55.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Vodní provoz založený původně ve 14. století jako hamr byl později přeměněn na mlýn. Ten se stal na začátku 20. století součástí družstevních podniků, které obsahovaly lihovar, mlýn a mlékárnu.
střed obce
Losenický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

K roku 1366 doložen v obci nejstarší hamr v celé oblasti.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

Poslední písemná zmínka o zdejším hamr je z roku 1594, kdy byl prodán sázavskému mlynáři Havlovi za 300 kop českých grošů.

Události
 • Vznik mlynářské živnosti

V berní rule kraje Čáslavského je k roku 1654 ve Velké Losenici uváděn mlynář Jiřík, mlýn vlastní, 1 kolo.

Koncem 18. století provozoval mlýn Karel Prostřední. V té době došlo v kraji ke sporům mezi panskými a selskými mlynáři. Důvodem bylo chování poddaných mlečů, kteří tehdy obcházeli příkaz vrchnosti, aby své obilí nechávali semlít pouze v panských mlýnech. Mleči nechávali své obilí tajně semlít v selských (rustikálních) mlýnech, pokud tyto měli pro ně výhodnější polohu. To se zase nelíbilo držitelům mlýnů panských, kteří byli zavázáni k pevným platbám vrchnosti bez ohledu na počet mlečů a zpracovaného obilí. Proto pečlivě sledovali, kdo příkaz vrchnosti porušuje, a takové případy hlásili do Polné vrchnosti, která spory musela řešit. Iniciátorem tohoto konfliktu byl František Špinar, který byl v té době vlastníkem Pekelského mlýna. František Špinar např. hlásil v Polné, že 28. června 1798 měl Jakub Zach z Velké Losenice u tamního mlynáře Karla Prostředního 2 měřice (asi 125 litrů) žita. Takových stížností se v Polné scházelo více. Vrchnost uznala stížnosti dominikálních mlynářů do jisté míry za oprávněné a přikázala, aby od 1. ledna 1799 selští mlynáři přispívali ze svých výnosů na náhradu škod, které způsobují tím, že melou obilí poddaným i z těch vesnic, které mají povinnost mlít jen ve mlýnech panských. V důsledku toho měl Karel Prostřední z Velké Losenice platit 8 zlatých ročně.

V roce 1838 je ve stabilním katastru uváděn Václav Prostřední.

Od roku 1912 fungoval v obci významný zemědělský podnik založený na dobrovolném principu. Sdružoval družstevní lihovar, družstevní vodní mlýn a družstevní mlékárnu.

V roce 1930 byly jako provozovatel mlýna evidovány Družstevní podniky.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Nemovitost čp. 55 je v majetku obce Velká Losenice. V budově na západní straně areálu, která má čp. 233, je prodejna COOP družstva Valašské Meziříčí.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Prostřední

Historie mlýna také obsahuje:

1594 Havel

1654 Jiřík

1798 Karel Prostřední

1838 Václav Prostřední

1912 Družstevní podniky

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  02 2020
   průmyslový areál
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   Poměrně rozsáhlý areál několika zděných budov v centru obce postavených kolem obdélného dvora s přístupem od jihu.
   • okno
   • střešní nástavba
   • vyskladňovací otvor
   • komín
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • hamr
     Nezjištěn
     • jiné
     Vodní provoz vznikl původně jako hamr, který byl později přeměněn na mlýn.
     20. století - v areálu lihovar, mlýn a mlékárna
     • náhon
     • jalový žlab
     • rybník
     • odtokový kanál
     • most, propustek
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, hltnost 0,229 m3/s, spád 3,1 m, výkon 6,15 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 – 1 vodní kolo na vrchní vodu, hltnost 0,229 m3/s, spád 3,1 m, výkon 6,15 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníČáslav, str. 25
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníČáslav, str. 25
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet, Milan Lempera
     NázevVelká Losenice
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníŽivot v obci – historie
     Odkazhttps://www.losenice.cz/historie
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet, Jan Jůna
     NázevSoupis mlynářů kraje Čáslavského
     Rok vydání2009
     Místo vydání
     Další upřesněnívýpis mlynářů z Berní ruly 1654
     Odkazhttps://janjuna.estranky.cz/clanky/soupis-mlynaru/soupis-mlynaru-kraje-caslavskeho.html
     Datum citace internetového zdroje7. 2. 2020
     AutorAlena Fišarová
     NázevDoba tzv. socialistické kolektivizace vesnice z pohledu pamětníků obce Velká Losenice
     Rok vydání2017
     Místo vydáníJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
     Další upřesněníBakalářská práce
     Odkazhttps://theses.cz/id/zgabur/DOBA_TZV._SOCIALISTICK_KOLEKTIVIZACE_VESNICE_Z_POHLEDU_PA.txt
     Datum citace internetového zdroje7. 2. 2020
     AutorInternet
     NázevObec Sázava, oficiální web
     Rok vydání2018
     Místo vydáníSázava
     Další upřesněníSázavské mlýny a mlynáři
     Odkazhttp://www.obecsazava.eu/sazavske-mlyny-a-mlynari/d-1170
     Datum citace internetového zdroje7. 2. 2020

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     7.2.2020 09:14 uživatelem cestovatelka

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 11.2.2020 18:33
     doxa (Jan Škoda) 24.1.2024 22:02