Kroutí se jako ruční mlýnek.
(německé rčení)

mlýn a pila ve Staré Olešce

mlýn a pila ve Staré Olešce
3
Huntířov - Stará Oleška
405 02
Děčín
Stará Oleška
50° 48' 5.6'', 14° 20' 22.5''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stával v úzkém, hlukovém údolí potoka Olešnička, pod menším ze dvou rybníků. Dnes je v okolí rybníka chatová osada.
východní okraj obce Stará Oleška
Olešnička
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zakreslen již na I. vojenském mapování z let 1764 – 1768.

V 60. letech 18. století zde byl mlynářem Johann Christopf Ahne  s manželkou Marií Elisabeth, rozenou Kuhnert. Na mlýně se jim narodily dcery Johann a Marie Anna, a syn Johann Christoph, které později po otci převzal mlýn. Dcera Johanna se provdala za Antona Webera, který byl rovněž mlynář. Manželé Weberovi zůstali na mlýně a Anton zde pracoval jako druhý mlynář.

V 90. letech 18. století provozoval mlýn Johann Christoph Ahne, ml. (narozen 1765) s manželkou Veronikou, rozenou Dörr. Z dětí jsou známy Anna Franziska (1791), Augustin Michael (1793), Franz Xaver (12. 1. 1798 – 18. 3. 1798), dvojčata Ignatz a Florian (1799) a Franz (září 1801).

Mlynář Johann Christoph Ahne ml. zemřel již v roce 1803 ve věku 38 roků. Mlýn převzal jeho syn Augustin Michale (narozen 1793), pomáhal mu jeho strýc, manžel jeho tety Johanny, Anton Weber. Po smrti staršího bratr Augustina v roce 1828 provozoval mlýn jeho mladší bratr Franz Ahne (narozen 1801), který v té době na mlýně pracoval jako mládek. V době převzetí mlýna byl ženat s Apollonií a měli syna Franze (narozen 1825), známi jsou dále synové Johannes (1836, zemřel jako nemluvně), Johann (1838) a Anton (1841). Franz a Apollonia však kolem roku 1837 ze mlýna odešli, v matrikách je rod dále uváděn ve Staré Olešce v čp. 65. Od roku 1837 je jako samotný mlynář v čp. 3 zmiňován Franzův strýc Anton Weber.

V roce 1840 zemřel Johanna, manželka Antona Webera, která byla v mlynářského rodu Ahne. Anton se podruhé oženil, jeho druhá žena se jmenovala Brigitte. Avšak i Weberovi ze mlýna odešli a v roce 1846 byl mlýn pronajat mlynáři Franzu Butznerovi. Ten sem přišel s manželkou Katharinou, v září 1846 se jim zde narodil syn Joseph.

Na originální mapě stabilního katastru z roku 1843 je menší ze dvou rybníků ve Staré Olešce, nazývaný dnes Malá Oleška, zapsán jako Mühlteich. Mlýn stával asi 100 od hráze rybníka, na pozemku s tehdejším číslem 399/2, je zakreslen jako budova ze spalného materiálu.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Ve Vodní knize soudního okresu Česká Kamenice z let 1872 – 1938 je v zápise ze 70. let 19. století jako majitel mlýna zapsán Franz Bendl. Objekt je zde evidován jako mlýn a pila (Mahl- und Brettmühle).  

Mlýn je rovněž  ještě zakreslen na mapách III. vojenského mapování z let 1877 - 1880. V dalších letech veškeré záznamy o mlýnu ve Staré Olešce čp. 3 mizí. Lze předpokládat, že činnost zde zanikla někdy koncem 19. století.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ahne
 • Weber
 • Butzner
 • Bendl

Historie mlýna také obsahuje:

60. léta 18 st. Johann Christoph Ahne st.

kolem 1790 Johann Christoph Ahne ml.

1803 – 1828 Augustin Michael Ahne

1828 – 1837 Franz Ahne

1837 Franz Weber

1846 Franz Butzner – nájemce

70. léta 19. st. Franz Bendl

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  03 2020
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Dle originální mapy stabilního katastru z roku 1843 se jednalo o dřevěnou obdélnou budovu mlýna, u které stále jedna menší hospodářská budova, rovněž dřevěná.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      V 2. polovině 19. století je ve Vodní knize u mlýna zapsána pila.
      • náhon
      • rybník
      • odtokový kanál
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevStátní oblastní archiv v Litoměřicích
      Rok vydání
      Místo vydáníLitoměřice
      Další upřesněníe-badatelna, digitalizované matriky obce Stará Oleška
      Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
      Datum citace internetového zdroje25. 3. 2020
      AutorInternet
      NázevStátní oblastní archiv v Litoměřicích
      Rok vydání
      Místo vydáníLitoměřice
      Další upřesněníe-badatelna, digitalizované matriky obce Stará Oleška
      Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
      Datum citace internetového zdroje25. 3. 2020

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      25.3.2020 15:36 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 31.3.2020 21:08