Mlynář nemusí krást lidu,
lidi sami nosí.
(ruské přísloví)