Mlynář a potok mají jednu věc.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 821 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1641 2461 3281
Počet obrázků v databázi: 164190
Horní mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Kupkův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru - modře vyznačena poloha starého mlýna, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Kupkův mlýn »

národní archiv leteckých měřických snímků, 1949, © viz lms.cuzk.cz

Podzámecký, Schubertův mlýn »

Firemní obálka, nedatováno, © autor neznámý (viz aukro.cz)

Horní mlýn »

Pohled na mlýn od jihu, 2018, © doxa

Dolejší, Červený mlýn »

Detailní pohled na mlýniště, 2018, © doxa

Dolejší, Červený mlýn »

Bouda na místě mlýna, 2018, © doxa

Horní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

Břvanský (červeně), Horní (modře), Dolejší Červený (zeleně), Hořejší Červený (fialově) mlýn a Starý šrotovník (černě), II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Horní mlýn »

Katastrální mapa evidenční, výřez, 1912, © archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

Břvanský (červeně), Horní (modře) a Dolejší Červený (zeleně) mlýn, III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © mapire.eu

Horní mlýn »

Horní (červeně) a Hořejší Červený (modře) mlýn, I. vojenské mapování výřez, 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

Horní mlýn »

Průmět katastrální mapy, výřez, 2016, © geoportal.gepro.cz

Horní mlýn »

Indikační skica, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

Jižní rybník, 2018, © doxa

Horní mlýn »

Pohled do dvora, 2018, © doxa

Horní mlýn »

Severní rybník, 2018, © doxa

Horní mlýn »

Celkový pohled od západu, 2018, © doxa

Horní mlýn »

Mlýnice od západu, 2018, © doxa

Horní mlýn »

Hospodářský trakt, 2018, © doxa

Horní mlýn »

Celkový pohled přes rybník, 2018, © doxa

Břvanský mlýn »

Zde stával mlýn, 2018, © doxa

Břvanský mlýn »

Letecký měřický snímek, výřez, 1946, © lms.cuzk.cz

Břvanský mlýn »

Letecký měřický snímek, výřez, 1938, © lms.cuzk.cz

Břvanský mlýn »

Břvanský (červeně), Horní (modře) a Dolejší Červený (zeleně) mlýn, III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © mapire.eu

Břvanský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Břvanský mlýn »

Katastrální mapa evidenční, výřez, 1912, © archivnimapy.cuzk.cz

Břvanský mlýn »

Letecké snímkování ze 40. a 50. let, 1952, © kontaminace.cenia.cz

Břvanský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Břvanský mlýn »

Břvanský (červeně), Horní (modře), Dolejší Červený (zeleně), Hořejší Červený (fialově) mlýn a Starý šrotovník (černě), II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmpaps.geolab.cz

Břvanský mlýn »

Průmět katastrální mapy, výřez, 2016, © geoportal.gepro.cz

Hořejší, Červený mlýn »

Opěrná zídka, možný pozůstatek mlýna, 2018, © doxa

Hořejší, Červený mlýn »

Opěrná zídka, možný pozůstatek mlýna, 2018, © doxa

Hořejší, Červený mlýn »

Vypuštěný rybník nad mlýnem, 2018, © doxa

Hořejší, Červený mlýn »

Detailní pohled na mlýniště, 2018, © doxa

Hořejší, Červený mlýn »

Břvanský (červeně), Horní (modře), Dolejší Červený (zeleně), Hořejší Červený (fialově) mlýn a Starý šrotovník (černě), II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Hořejší, Červený mlýn »

Horní (červeně) a Hořejší Červený (modře) mlýn, I. vojenské mapování výřez, 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

Dolejší, Červený mlýn »

Břvanský (červeně), Horní (modře) a Dolejší Červený (zeleně) mlýn, III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Dolejší, Červený mlýn »

Břvanský (červeně), Horní (modře), Dolejší Červený (zeleně), Hořejší Červený (fialově) mlýn a Starý šrotovník (černě), II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Taperkovský mlýn, Starý šrotovník; Alte Schrottmühle »

Náhon u mlýna, 2018, © doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Taperkovský mlýn, Starý šrotovník; Alte Schrottmühle »

Výpusť u jižní strany mlýna, 2018, © doxa

Taperkovský mlýn, Starý šrotovník; Alte Schrottmühle »

Lednice zakrytá luxferami, 2018, © doxa

Taperkovský mlýn, Starý šrotovník; Alte Schrottmühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Taperkovský mlýn, Starý šrotovník; Alte Schrottmühle »

Průmět katastrální mapy, výřez, 2016, © geoportal.gepro.cz

Taperkovský mlýn, Starý šrotovník; Alte Schrottmühle »

Břvanský (červeně), Horní (modře), Dolejší Červený (zeleně), Hořejší Červený (fialově) mlýn a Starý šrotovník (černě), II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Taperkovský mlýn, Starý šrotovník; Alte Schrottmühle »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

1 821 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1641 2461 3281