Mlýn z Heimbugenu nemůže v létě unést slaměný klobouk a
v zimě kožešinovou čepici.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 821 1641 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2461 3281
Počet obrázků v databázi: 164190
Horní mlýn; Obere Mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © ags.cuzk.cz/archiv

Mušlový mlýn; Muschelmühl »

Strom u mlýniště, 09 2009, © J. Slíva

Mušlový mlýn; Muschelmühl »

Potok u mlýniště, 09 2009, © J. Slíva, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

Mušlový mlýn; Muschelmühl »

Nádržka u mlýniště, 09 2009, © J. Slíva, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

Mušlový mlýn; Muschelmühl »

Celkový pohled na mlýniště, 09 2009, © J. Slíva

Mušlový mlýn; Muschelmühl »

Detail zbytků mlýna, 09 2009, © J. Slíva

Mušlový mlýn; Muschelmühl »

Detail zbytků mlýna, 09 2009, © J. Slíva

Mušlový mlýn; Muschelmühl »

Detail zbytků mlýna, 09 2009, © J. Slíva

Velký Pautschův mlýn; Grosse Pautschmühle »

Velký (červeně) a Malý (modře) Pautschův mlýn, originální mapa stabilního katastru, výřez, 1871, © ags.cuzk.cz/archiv

Velký Pautschův mlýn; Grosse Pautschmühle »

Velký (červeně) a Malý (modře) Pautschův mlýn, císařský povinný otisk, výřez, 1843, © ags.cuzk.cz/archiv

Malý Pautschův, Rindův mlýn; Kleine Pautschmühle, Rindemühle »

Velký (červeně) a Malý (modře) Pautschův mlýn, císařský povinný otisk, výřez, 1843, © ags.cuzk.cz/archiv

Malý Pautschův, Rindův mlýn; Kleine Pautschmühle, Rindemühle »

Velký (červeně) a Malý (modře) Pautschův mlýn, originální mapa stabilního katastru, výřez, 1871, © ags.cuzk.cz/archiv

Ritterův, Sladový mlýn »

Mlynář Jakob Ritter, 1860, © Josef Klempera (ed.)

Ritterův, Sladový mlýn »

Nádvoří mlýna (kresba), 1820, © Josef Klempera (ed.)

Mostecký mlýn »

Mlýnice, 2017, © Vacek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody, výtahy a dopravníky)

Podviniční mlýn »

Akumulační nádrž u mlýna, 2017, © Vacek, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

Horní mlýn ve Svaté Kateřině »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © viz oldmaps.geolab.cz

Horní mlýn ve Svaté Kateřině »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © viz oldmaps.geolab.cz

Horní mlýn ve Svaté Kateřině »

III. vojenské mapování, výřez, 1876-1878, © viz oldmaps.geolab.cz

Lomský mlýn; Birlmühle »

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1829, 2015, © Zdeněk Procházka

Lomský mlýn; Birlmühle »

Celkový pohled, 2015, © Zdeněk Procházka

mlýn Bešťák »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © viz oldmaps.geolab.cz

mlýn Bešťák »

Letecké snímkování, výřez, 1949, © viz ags.cuzk.cz

Svojšínský mlýn »

Obytná část mlýna, 2015, © Zdeněk Procházka

Svojšínský mlýn »

Pohled na Svojšín s mlýnem v popředí, 1900, © Zdeněk Procházka - archiv

Svojšínský mlýn »

Detail veduty s pohledem na mlýn, 1850, © Premonstrátský klášter Strahov - grafická sbírka

Svojšínský mlýn »

Mlýn po rekonstrukci fasády, 2016, © Zdeněk Procházka

Svojšínský mlýn »

Veduta Svojšína, 1850, © Premonstrátský klášter Strahov - grafická sbírka

Svojšínský mlýn »

Sbírka štítků z mlýnské technologie, 2016, © Zdeněk Procházka, (Prvky na obrázku: značka výrobce na vodním motoru)

Svojšínský mlýn »

Česla před turbínou, 2016, © Zdeněk Procházka

Zavlekovský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © viz oldmaps.geolab.cz

Zavlekovský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © viz oldmaps.geolab.cz

Zámecký mlýn; Schlossmühle, Kopetzner Mühle »

Výminek u mlýna, 2018, © Zdeněk Procházka

Zámecký mlýn; Schlossmühle, Kopetzner Mühle »

Pohled ze dvora, 2018, © Zdeněk Procházka

Zámecký mlýn; Schlossmühle, Kopetzner Mühle »

Celkový pohled se zámkem, 2018, © Zdeněk Procházka

Zámecký mlýn; Schlossmühle, Kopetzner Mühle »

Pohled ze dvora, 2007, © Zdeněk Procházka

Zámecký mlýn; Schlossmühle, Kopetzner Mühle »

Pohřeb mlynáře Jaroslava Hofmana, 1980, © Hofman

Zámecký mlýn; Schlossmühle, Kopetzner Mühle »

Interiér mlýnice po vybourání vnitřních konstrukcí, 2007, © Zdeněk Procházka

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb »

Nákres situace mlýna a náhonu, 1891, © SOkA Tachov

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb »

Podzemní vodní kanál, 2008, © Zdeněk Procházka

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb »

Plán podzemního kanálu, 1919, © SOkA Tachov

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb »

Plán přestavby na umělecký mlýn - příčný řez, 1919, © SOkA Tachov

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb »

Betonová šachta - kašna turbíny, 2008, © Zdeněk Procházka

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb »

Plán zřízení turbíny, 1919, © SOkA Tachov

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb »

Letecká mapa s 50. let a mapa pozemkového katastru, 1953, © GEOPORTAL

Schusserův mlýn, mlýn Barvírna; Schussermühle, Kunstfarb »

Letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © GEOPORTAL

Žižkův mlýn, Tschischka Mühle »

Letecká mapa s 50. let a mapa pozemkového katastru, 1953, © GEOPORTAL

Žižkův mlýn, Tschischka Mühle »

Letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2018, © GEOPORTAL

1 821 1641 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2461 3281