Není všecko mouka, co je bílé.
(holandské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 821 1641 2461 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3281
Počet obrázků v databázi: 164190
Chocnějovický mlýn »

Automatická váha na 5 kg obilí Moravec v přízemí čistírny, 2015, © Zdeněk Jodas, (Prvky na obrázku: váha)

Chocnějovický mlýn »

Pytlovací lávky v I. patře, vlevo násypka míchače mouky, 2015, © Zdeněk Jodas, (Prvky na obrázku: míchačka, pytlovací lávka)

Chocnějovický mlýn »

Tobogán na skluz pytlů, 2015, © Zdeněk Jodas, (Prvky na obrázku: výtahy a dopravníky)

Chocnějovický mlýn »

Hlavičkový papír, vlevo ochranná známka, 2015, © Zdeněk Jodas, (Prvky na obrázku: Hlavičkový (firemní) papír)

Voletinský mlýn »

Pohled na mlýn, 03 2012, © google.maps

Dolní mlýn »

Pohled do míst, kde stával mlýn, 2023, © viz mapy.cz

Voletinský mlýn »

Katastrální mapa evidenční, výřez, 1909, © ags.cuzk.cz/archiv

Voletinský mlýn »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1871, © ags.cuzk.cz/archiv

Voletinský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1841, © ags.cuzk.cz/archiv

Voletinský mlýn »

Mlýn po přestavbě, 07 2022, © mapy.cz

Voletinský mlýn »

Vjezd do areálu, 07 2022, © mapy.cz

Dolní mlýn »

I. voj. mapování - výřez, 1764 - 1783, © viz oldmaps.geolab.cz

Dolní mlýn »

II. voj. mapování - výřez, 1836 - 1852, © viz oldmaps.geolab.cz

Dolní mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Katastrální mapa evidenční, 1874, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Katastrální mapa evidenční, 1874 - 1930, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2022, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Národní archiv leteckých měřických snímků, 1937, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Národní archiv leteckých měřických snímků, 1955, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Národní archiv leteckých měřických snímků, 1957, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Wimmerův mlýn; Alte Mühle »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1875, © ags.cuzk.cz/archiv

Rauchův mlýn »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1875, © ags.cuzk.cz/archiv

Rauchův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1841, © ags.cuzk.cz/archiv

Bayerův mlýn »

Zde stával mlýn, 07 2022, © mapy.cz

Bayerův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © ags.cuzk.cz/archiv

Bayerův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1841, © ags.cuzk.cz/archiv

Rückerův mlýn »

Zde stával mlýn, 07 2022, © mapy.cz

Rückerův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1841, © ags.cuzk.cz/archiv

Rückerův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © ags.cuzk.cz/archiv

Rückerův mlýn »

Projekce starých katastrálních map, výřez, 1841-2023, © ags.cuzk.cz/archiv

Rückerův mlýn »

Letecký měřický snímek, výřez, 1953, © ags.cuzk.cz/archiv

Rückerův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © maps.arcanum.com

Rückerův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © maps.arcanum.com

Bayerův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © maps.arcanum.com

Feestův, Zelený mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © maps.arcanum.com

Feestův, Zelený mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © maps.arcanum.com

Zemuthův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © maps.arcanum.com

Zemuthův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © maps.arcanum.com

Bönschův, Huderův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © maps.arcanum.com

Bönschův, Huderův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © maps.arcanum.com

Křenovský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © maps.arcanum.com

Starý mlýn »

Někde zde mohl ležet mlýn, 2020, © turistický atlas

Flodermannův mlýn, Škrobárna »

Půdorys jezu, 1933, © SOkA Mladá Boleslav, OÚ Mnichovo Hradiště, doklady k Vodní knize

Flodermannův mlýn, Škrobárna »

Letopočet 1901 vytesaný do skály nad náhonem, 2015, © Zdeněk Jodas, (Prvky na obrázku: náhon)

Flodermannův mlýn, Škrobárna »

Zbytky jezu, 2015, © Zdeněk Jodas, (Prvky na obrázku: jez, náhon)

Flodermannův mlýn, Škrobárna »

Průčelí bývalé škrobárny, 2015, © Zdeněk Jodas

Flodermannův mlýn, Škrobárna »

Náhon, 2015, © Zdeněk Jodas, (Prvky na obrázku: náhon)

Flodermannův mlýn, Škrobárna »

Ústí náhonu do turbínové kašny, 2015, © Zdeněk Jodas

Flodermannův mlýn, Škrobárna »

Výškový profil mlýnů čp. 42 a 44 v Mohelnici, 1933, © SOkA Mladá Boleslav, OÚ Mnichovo Hradiště, doklady k Vodní knize

1 821 1641 2461 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3281