Když nacpete sedm krejčí, sedm tkalců a sedm mlynářů do slánky, nahlédnete dírkou, uvidíte jednadvacet zlodějů.
(armaňacké přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 709 710 711 712 713 714 715 720 1440 2159 2878
Počet obrázků v databázi: 144166
Skořepův mlýn, Dolejssi Walzwerk »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

mlýn Jihodol »

Stavidlo náhonu, 19.11.2015, © Racocha

Plesenský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1768, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Jihodol »

Zatím suchý úsek náhonu nad mlýnem, 19.11.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon)

Plesenský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1852, © http://oldmaps.geolab.cz/

Plesenský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1:75000, 1878, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Plesenský mlýn »

Indikační skica, 1835, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Jihodol »

Zarostlý jalový žlab, 19.11.2015, © Racocha

Herzogwalder Mühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1878, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Herzogwalder Mühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1878, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Jihodol »

Mohutný mlecí kámen k mletí vápence, 19.11.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

mlýn Jihodol »

Druhý mlecí kámen, 19.11.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

mlýn Jihodol »

Křížek před mlýnem, 19.11.2015, © Racocha

mlýn Jihodol »

Celkový pohled od Z, 19.11.2015, © Racocha

Miklasův mlýn »

Celkový pohled od V, 19.11.2015, © Racocha

Miklasův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.geolab.cz/

Miklasův mlýn »

II.vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.geolab.cz/

Miklasův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.geolab.cz/

Miklasův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Miklasův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Miklasův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1951, © http://kontaminace.cenia.cz/

Miklasův mlýn »

Celkový pohled od Z, 19.11.2015, © Racocha

Miklasův mlýn »

Celkový pohled od J, 19.11.2015, © Racocha

Miklasův mlýn »

Brána do mlýna, 19.11.2015, © Racocha

Miklasův mlýn »

Obraz sv. Jana Nepomuckého ve štítu brány, 19.11.2015, © Racocha

Miklasův mlýn »

Náhon, 19.11.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon)

Miklasův mlýn »

Pozůstatky jalového žlabu, 19.11.2015, © Racocha

Libosvárský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

Libosvárský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © viz oldmaps.geolab.cz

Libosvárský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1830, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Miklasův mlýn »

Okno v objetí, 19.11.2015, © Racocha, (Prvky na obrázku: okno)

Miklasův mlýn »

Lednice s odtokovým kanálem, 19.11.2015, © Racocha

Hrázní, Jelínkův mlýn »

Mlýn na prvním vojenském mapování, 1764-90, © neznámý

Hrázní, Jelínkův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © viz oldmaps.geolab.cz

Hrázní, Jelínkův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1830, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Městský mlýn »

Zdroj: http://www.pivnicemlyn.cz/, 2015, © Pivnice Mlýn

Městský mlýn »

Zdroj: http://www.pivnicemlyn.cz/, 2015, © Pivnice Mlýn

Miklasův mlýn »

Lednice, 19.11.2015, © Racocha

Městský mlýn »

Mlýn na druhém vojenském mapování, 1836-40, © neznámý

Prostřední, Jelínkův mlýn »

Mlýn na prvním vojenském mapování, 1836 - 52, © neznámý

Miklasův mlýn »

Prostup pro hřídel s jejím pozůstatkem, 19.11.2015, © Racocha

Libosvárský mlýn »

Zdroj: http://kronikadluhonice.webnode.cz/uryvky-z-kronik/, nedatováno, © autor neznámý

Libosvárský mlýn »

Zdroj: http://kronikadluhonice.webnode.cz/uryvky-z-kronik/, nedatováno, © autor neznámý

Šejnův mlýn »

Místo kde stával mlýn, 19.11.2015, © Racocha

Šejnův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.geolab.cz/

Šejnův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.geolab.cz/

Šejnův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Šejnův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Šejnův mlýn »

Býv. pozemový katastr + současné ortofoto, 1. pol. 20. stol., © http://geoportal.gov.cz/

Höferův mlýn »

kůlna vedle náhonu, 2015, © robokop

1 709 710 711 712 713 714 715 720 1440 2159 2878