Ženské mlýny nemelou dobrou mouku.
(estonské přísloví)

Poznáváme vodní mlýny