Osli nosí němě své pytle do mlýna.
(německé přísloví)

Poznáváme vodní mlýny