Kdo se nechceš zaprášit, ostávej mimo mlýn.
(německé přísloví)