Když obilí stojí v poli, náleží Bohu;
když leží na zemi, patří Židům a mlynářům.
(německé přísloví)