Buď první v lese, ale poslední v bažině,
stůj za kovářem, ale před mlynářem.
(irské přísloví)