Ze špatného zrna nebude dobrá mouka.
(německé přísloví)