Když jde mlýn klip de klap – nejlepší mouka do našeho pytle.
(německé přísloví)