Bělost mouky závisí spíš na mlynáři než na mlýně.
(ruské přísloví)