Je lepší jít do mlýna než k doktorovi.
(německé přísloví)