Každý je mlynářovým švagrem, dokud je ve mlýně.
(německé přísloví)