Kdo staví mouku na slunce, musí dávat pozor na déšť.
(surinamské přísloví)