Ve mlýně se ušetři hry na housle.
(německé přísloví)