Za svítání do kovárny a s kohoutem do mlýna.
(německé přísloví)