Pop nemá ve mlýně pořadí.
(ruské přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1281 2560 3840 5119