I osel, který chodí do mlýna, slouží pánovi.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1126 2250 3375 4499