Sto pekařů, sto mlynářů a sto krejčí
je tři sta zlodějů.
(holandské přísloví)

Poslední změny

1 1047 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2094 3140 4186