Žádné mlýnské kolo neklape tak zlostně jako jazyk regensbergčanů.
(rčení z Porýní-Falce)

Poslední změny

1 1273 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2545 3817 5089