Co zůstane v chodu mlýna, je mlynářovo.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 1067 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2132 3198 4263