Mlynář může ještě jinak nasypat.
(německé rčení)

Poslední změny

1 925 1849 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2773 3697