Pro mlynáře je dobré, že pytle nemohou mluvit.
(východofríské)

Poslední změny

1 1032 2062 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3093 4123