Dělej dobrou mouku a netrub na trubku.
(portugalské přísloví)

Poslední změny

1 1050 2100 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3149 4198