Kde najdeš mouku, můžeš hledat i špek.
(rumunské přísloví)

Poslední změny

1 2 3 4 5 6 7 925 1849 2773 3697