Zadržuje-li mlynář dlouho vodu,
musí ji stejně nakonec nechat běžet.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 2 3 4 5 6 7 1016 2032 3047 4062